Northvolt Labs

Hållbarhet från material till energiförsörjning

Att Northvolt letar efter nya hållbara lösningar inom batteriproduktionen lokalt är inget nytt. Men när det gäller företagets totala hållbarhetsarbete är det bara en del. Nu vill Northvolt se en ändring på det, och sätter Västerås på kartan som "campus" för forskning, tillverkning av batterier och återvinning.

När Northvolt startade i Västerås var tanken att det skulle vara 100–200 anställda, idag är det 1100 anställda med 120 olika nationaliteter.

– Vi växer så det knakar, varje månad är det nya kollegor att hälsa på. Inte bara antalet kollegor som ökar, antalet byggnader ökar i nästan samma takt, säger Nathalie Bruno, kommunikatör.

En av byggnaderna som Northvolt och Castellum bygger just nu är ett hållbart Labhouse, och planen är att en första inflytt ska ske i april 2023. Men för att kalla det en hållbar byggnad så krävs det en hel del åtgärder, dels att helt ta bort, eller minska, användningen av material som bidrar till ett högt koldioxidavtryck som stål, betong eller glas och ersätta med alternativa, mer hållbara material. För det andra är det viktigt att utforma byggnaden på ett sätt som gör den hållbar under hela dess livstid.

– I Sverige kommer ungefär en femtedel av alla koldioxidutsläpp från byggbranschen, och det är näst intill omöjligt att bygga stora industribyggnader utan utsläpp. Byggmaterial, inklusive betong och stål, bär stora koldioxidavtryck, liksom maskinerna som används i byggandet, säger Nathalie Bruno.

Arbetet med Labhouse visar redan i planerings- och byggskedet att utsläppen kan minskas kraftigt jämfört med konventionella byggen.

– Praktiskt innebär det att vi håller koll på var material kommer ifrån, hur deras hållbarhetsprofil ser ut, hur transporterna sker och att material med högt koldioxidavtryck minskar, berättar Nathalie Bruno.

Labhouse byggs helt i trä, men kombineras med lite kolförbättrad betong för stabilitet och brandsäkerhet.

– Till skillnad från betong och stål är trä ett förnybart material, och genom att använda trä kan utsläppen minska med cirka 50 procent. Dessutom är trä lättare än betong och stål, vilket leder till mer energieffektiva transporter.

Eftersom Labhouse är designat för att vara hållbart under hela sin livstid är det viktigt att byggnaden drivs med förnybara energikällor. Det inkluderar solenergi från solpaneler på taket, designade för optimal solenergiabsorptionsförmåga. Integrerat i Labhouse är också ett Voltpack Mobile batterisystem, som har flera funktioner.

– Genom att lagra överskott av solenergi som genereras under dagen och släppa ut den när byggnaden behöver mer ström, blir byggnaden mer självförsörjande. Voltpacks mobila batterisystem ger också reservkraft vid strömavbrott, vilket ersätter användningen av en dieselgenerator, säger Nathalie Bruno.

Ett geotermiskt energisystem har också integrerats i Labhouse för att ge koldioxidsnål uppvärmning under vintern och kyla under sommaren.

– För att uppnå detta har vi grävt brunnar, flera hundra meter djupa, i marken bakom Labhouse. Här pumpar vi ner kall luft i marken för den ska värmas upp under jordytan. Sedan pumpas den varma luften tillbaka in i byggnaden under vintern och vice versa under sommarmånaderna.

Revolt

I dag produceras nästan alla batterier i Kina, Sydkorea och Japan. Allt som oftast med fossil energi, som ger stora utsläpp av koldioxid. Olika delar av batteriet produceras på olika platser och fraktas sen vidare till hela världen, vilket leder till långa transporter och stora utsläpp.

Revolt, som är Northvolt Labs metod för att återvinna batterier, har lyckats med återvinna fyra mineraler i batteriet– litium, mangan, kobolt och nickel.

– En cirkulär modell som gör att vi inte behöver bryta nytt material för varje battericell, utan i hög grad kan återvinna i stället. Just återvinning av battericeller är det som gör Northvolt unikt. Vi är världens första batteriforskningscampus som har hela batterivärdeskedjan samlad på en och samma plats, berättar Nathalie Bruno.

Det första battericellen av återvunnet material ligger på en bänk i labbet.

– Det ser ut som ett litet runt klockbatteri, och är den allra första i världen skapad med 50 procent återvinningsmaterial. År 2030 ska alla våra battericeller ha minst 50 procent återvunnet material, säger Nathalie Bruno.

Mineralerna i batterierna bryts i gruvor, med återvinningsanläggningen på Finnslätten är tanken att det inte ska behövas i framtiden. Batterier som blivit skadade eller kommit till livets slut får en andra chans.

– Vi ser först till att batterierna laddas ur helt, och sedan separeras och sorteras allt en automatiserad sorteringsprocess. Kvar blir till slut ett svart pulver, som kan återföras till batteriproduktionen och bli nya batterier.

Fordonsbatteriernas prestanda och utformning är viktigt, då batterier står ju för upp till 30–40 procent av fordonets värde.

– Det är ingen idé att bygga ett bra elfordon om du har ett värdelöst batteri. Därför måste batteriet skräddarsys beroende på vad man vill med fordonet, om det är en tung lastbil eller snabb personbil till exempel. Om 10–15 år när puckeln med uttjänta batterier är som störst gäller det att vara redo att för att skala upp verksamheten med återvinning och kunskap för att kunna tillverka gröna hållbara batterier, säger Nathalie Bruno.

Den teknik som tas fram i Västerås användas i fabriken i Skellefteå som producerar battericellerna. Själva battericellerna kommer sedan att sättas ihop till en slutprodukt, antingen direkt av inköparen, eller i Northvolts anläggning i Polen.

Det byggs även ett nytt kontor, Labhouse, för möten mellan industrin, akademin och andra offentliga och privata aktörer och startups. Innovation och effektivisering är högt uppsatt på agendan, allt för att hitta lösningar som är mer hållbara. Men även att samla data och kunskap och se till att det sprids vidare. Ett oväntat samarbete som har växt fram är att natriumsulfat som är en restprodukt i Northvolts produktion kommer kunna användas i produktionen av gödsel.

– Just sådana typer av nya samarbeten är viktiga för att minska vårt koldioxidavtryck från produktionen.

Att hitta personal med rätt kompetens är svårt. Men att valet föll på att lägga Northvolt just i Västerås beror på att det finns lång historia av ingenjörer.

– Framöver hoppas vi kunna utveckla helt nya ingenjörsutbildningar inom batterier, för även om vi internt sprider kompetensen så ser vi ett enormt samhällsbehov av den typen av kunskap. Redan idag samverkar vi med olika universitet, med det behöver stärkas. Det kommer att gynna inte bara oss utan hela fordonsindustrin och energisektorn som har behov av batteriteknik. Att tänka utanför boxen har alltid varit en del av Northvolts anda, och vi hoppas att Labhouse och hela campuset kommer att spegla det tänkesättet såväl som vår vision att möjliggöra framtidens energi, säger Nathalie Bruno.

Northvolt Labs production 8

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev. Starta prenumeration