Anette gustawson

Mat på gammalt vis föds på nytt

eko-ring, Bondens marknad och Eldrimner är några exempel på marknader där bönder och konsumenter möts direkt. De senaste tio åren har intresset för lokalt producerad mat ökat.

Billinge gård i Norrtälje är ytterligare ett exempel som har tagit steget och byggt ett gårdsmejeri där de producerar mjölk och yoghurt som säljs på den egna gården och i automater i lokala mataffärer. Bakom Billinge står mjölkbönderna Anette och Jacob Gustawsson. Anette är också en av de starkaste opinionsbildarna för lokal mat i sociala medier och sticker ut hakan i debatten. Hon kallar exempelvis ofta sig och sina kor för planetskötare för att de håller markerna öppna och fortsatt artrika.