27 sep 2022 1 av 1

Miljövänlig båtbottenfärg mest effektiv mot påväxt

Utsläpp från kopparbaserade båtbottenfärger är ett välkänt miljöproblem. Hela 40 procent av tillförseln av koppar till Östersjön kommer därifrån. Detta sker helt i onödan, visar en ny studie från Chalmers.

905d9367f643e8ba 800x800ar

En Chalmersledd studie visar att miljövänlig båtbottenfärg är mer effektiv mot påväxt än traditionell kopparbaserad färg. De svarta ytorna är målade med giftfri silikonbaserad färg, de röda är målade med kopparbaserad färg och de vita är helt obehandlade. Bilden är tagen efter två års exponering i havet.


Bild: IVL | Anna-Lisa Wrange

När forskarna jämförde kopparbaserad båtbottenfärg med giftfri silikonbaserad färg visade det sig att det miljövänliga alternativet var bäst på att hålla påväxten borta.

– Det här innebär att vi nu har en fantastisk möjlighet att drastiskt minska tillförseln av tungmetallen till vårt känsliga innanhav. Detta är den första oberoende vetenskapliga studien som visar att silikonfärger är mer effektiva än kopparbaserade färger i Östersjöområdet, säger Maria Lagerström, forskare i maritim miljövetenskap på Chalmers.

Tillsammans med kollegor vid Göteborgs Universitet, svenska miljöinstitutet IVL och Chalmers har Maria Lagerström undersökt om giftfria silikonfärger på fartyg- och fritidsbåtsskrov är ett gångbart alternativ till kopparbaserade båtbottenfärger för att motverka påväxt. Studien genomfördes under ett års tid på tre platser i Östersjöregionen och Skagerrak och resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Marine Pollution Bulletin.

Få använder miljövänliga färger

Användandet av koppar i båtbottenfärger är ett känt och utbrett miljöproblem för vattenlevande växter och organismer i Östersjön. Tungmetallen bryts inte ner i miljön och det är därför vanligt att vatten, sediment och jord i fritidsbåtshamnar, större hamnar och varv är förorenade och överskrider gränsvärdena för koppar. En tidigare studie från Chalmers visar att båtbottenfärgerna står för hela 40 procent av den totala tillförseln av koppar till Östersjön.

– Eftersom Östersjön är ett innanhav tar det 25–30 år för vattnet att bytas ut. Det innebär att tungmetallen finns kvar under väldigt lång tid. Det är alltså viktigt att vara medveten om vilka substanser vi släpper ut, säger Maria Lagerström.

Trots tungmetallens negativa inverkan på havsmiljön domineras färgmarknaden för fartyg och fritidsbåtar helt av kopparbaserade båtbottenfärger. Marknadsandelen för silikonbaserad färg för fartygssektorn var 1 procent år 2009 och ökade till 10 procent år 2014. För fritidsbåtssektorn beräknas andelen båtar målade med silikonfärg vara betydligt lägre. Och även om det finns miljövänligare alternativ på marknaden, verkar en förändring vara svår att åstadkomma.

– Gemensamt för både fartygsindustrin och fritidsbåtssektorn är att de är traditionella. Man gillar att använda de produkter man är van vid och man är dessutom skeptisk till att giftfria alternativ verkligen fungerar, säger Maria Lagerström.

Effektiva även över längre tid

Även om studien av de olika båtbottenfärgerna avslutades efter ett år, visade det sig att resultaten höll sig även över längre tid.

– Vi har faktiskt låtit våra testpaneler vara kvar på en testplatserna. Dessa har nu varit under ytan i över två års tid och vi kan konstatera att silikonfärgen fortfarande fungerar bra och, framför allt, är bättre än kopparfärgen, säger Maria Lagerström.

FAKTA:

  • Traditionella båtbottenfärger motverkar påväxt genom att kontinuerligt läcka koppar och/eller andra toxiska substanser som är giftiga för marina organismer. Silikonfärgernas glatta ytegenskaper gör det istället svårt för påväxt att fastna på skrovet. Färgerna är dessutom självrengörande, vilket innebär att den påväxt som ändå lyckats fästa åker av när skrovet rör sig genom vattnet.
  • Silikonfärg är baserad på ämnet silikon som framställs med hjälp av kiseloxid som utvinns ur sand. Den vetenskapliga artikelns sammanställning av ekotoxikologiska studier visar att silikonfärger är betydligt mindre miljöskadliga än kopparfärger. Men det finns vissa silikonfärger som innehåller högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, som är mycket svårnedbrytbara i miljön. Silikonfärgen som testades i studien var dock av fluorfri sort.

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle.