Bild7

Hasta Gård – en pionjär inom hållbar matproduktion

I en värld där hållbarhet och näringsrik mat står i centrum ser vi en ny hub i Arboga växa fram. Det är Stefan Schörling från Hasta Gård som har tagit fram nya koncept inom matproduktion med fokus på regenerering och bevarande av odlingsmarken.

”Vår värld behöver kemikaliefri, näringsrik, vegetabilisk och proteinrik mat”

Stefan Schörling, grundare av Hasta food Tech AB

Med rötter som sträcker sig tillbaka till 1700-talet har Hasta Gård varit en viktig del av samhället. Som förvaltare av stafettpinnen ser Stefan Schörling det som sitt ansvar att bygga vidare för kommande generationer.

– Vi måste ha både ett långsiktigt och hållbart tänkande för att skapa en livskraftig landsbygd. Och med en hub av ekologiska och cirkulära koncept för att säkra matproduktionen driver vi på innovation inom det svenska jordbruket, säger Stefan.

Stefan Schörling har organiserat flera verksamheter under moderbolaget Hasta Food Tech AB; Agri AB, Hasta Eco AB och Hasta Agri Tech AB. Med bolaget Hasta Tech AB siktar de på att bli en nyckelaktör inom hållbar matproduktion med ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläpp och främja den lokala produktionen.

– Målet är att skapa ett lönsamt system och varumärke för att säkra en hållbar framtid för kommande generationer där varor produceras baserat på förnybara resurser samtidigt som företaget förblir lönsamt, säger han.

Det centrala på Hasta gård odling är samodling, där olika växter samarbetar för att minimera kvävebehovet och öka näringsinnehållet.

– Vår värld behöver kemikaliefri, näringsrik, vegetabilisk och proteinrik mat. Genom att undvika kemikalier och konstgödning får vi en levande och frisk jord, säger Stefan.

För Stefan är det passionen för mat och jordbruk som ledde till skapandet av Hasta Food Tech. Men passion betalar inga räkningar och nu efterlyser han ett nätverk av kunniga människor som kan hjälpa till när det gäller att söka finansiering.

– Det tar alldeles för mycket tid att både hitta ansökningar, skriva ansökningar och sedan redovisa dem. Tid som skulle behövas läggas på projekt och verksamhetsutveckling i stället. Vår kunskap som vi har behöver nå till beslutsfattarna men det är en alldeles för lång och krånglig väg, menar Stefan.

Med Hasta Gård som pilothubb får bönderna i närområdet använda sig av deras teknologi och med böndernas egna resurser växer konceptet.

– Förutom att vi kortar ner våra transporter och minimerar vår klimatpåverkan så bidrar vi till expansion av det lokala näringslivet och ökad lönsamhet i regionen, säger Stefan.