I Stock 109720917

Bild: I Stock

Låt pensionspengarna jobba för planeten

Att välja pensionsfonder väcker vånda för de flesta. Hur ska man välja mellan alla hundratals fonder och värdepapper? Genom att låta dina hållbarhetskriterier styra kan valet bli enklare.

Vad är viktigast för dig?

Fler och fler banker marknadsför sina fonder som hållbara. Vad innebär det, och vad finns det för alternativ? I princip handlar det att skapa sin egen uppfattning vad man vill att pengarna ska gå till. För att ge dig och din moralkompass några vägval finns framförallt två frågeställningar att fundera kring:

1. Vilken typ av verksamheter vill du inte stödja? Är det vapen-, porr- och tobaksindustrin som du inte vill ha att göra med? Eller känner du att även ”vanliga” börsbolag såsom Ericsson, ABB och H&M inte är tillräckligt bra för att ta del av din sparbössa? Fonder och aktier påverkas mestadels positivt om det går bra för företagen. Säljer till exempel energibolaget mer el från sina kolkraftverk kan aktierna gå upp i värde. Vill du verkligen tjäna på ökade koldioxidutsläpp? Många av de fonder som idag marknadsförs som hållbara består mestadels av de vanligaste börsbolagen. Vissa har valt bort vissa etiskt tvivelaktiga branscher och väljer istället börsbolag som ligger längre fram i sitt interna etik- och miljöarbete. Det finns även fonder som inriktar sig på särskilda sektorer, till exempel miljöteknik.

2. Den andra frågan som du bör ställa dig är hur du tror att dina pengar påverkar mest? Är det genom att du investerar i fonder med företag som redan håller på med något bra? Eller i en fond där fondförvaltarna försöker påverka mindre bra bolag att bli bättre? Fonder arbetar lite olika här - antingen med uteslutning eller genom aktiv påverkan.

Numera lättare att sortera

Pensionsmyndigheten har efter uppdaterade direktiv från regeringen förenklat för alla som vill göra ett mer medvetet fondval. Det handlar alltså om den del av den allmänna pensionen som man själv kan bestämma var den ska placeras, inte tjänstepensionen.

Om man loggar in på Pensionsmyndighetens hemsida kan man genom en enkel rullgardinsmeny välja vilka ”Oönskade produkter och tjänster” man inte vill att fonderna placerar i, till exempel vapen, tobak och fossila bränslen. Om markerar samtliga 12 kategorier är det bara åtta fonder kvar att välja på, vilket gör valet väsentligt mycket enklare.

För den med mer specifika urvalskriterier finns det dock lite mer att fundera kring. Det går att söka på så kallade ”Hållbarhetsfonder” och fonder med ”låg CO2-risk”, det vill säga att företagen i fonden inte kommer att påverkas negativt av klimatomställningen. Det är här det kan blir lite luriga frågeställningar för den som vill låta pensionspengarna jobba för klimatet. Det finns flera fonder som fokuserar på förnybar energi men äger aktier i traditionella energiföretag (som ofta sysslar med fossila bränslen och/eller kärnkraft). Dessa fonders strategi handlar ofta om att påverka företagen som ägare genom att till exempel rösta på bolagsstämmor.

Tips: Kolla in klimatbytet.se för en steg-för-steg-guide. Pensionsmyndighetens gallring går förstås även att applicera vidare på ett privat sparande eller tjänstepension, om det går att välja var den placeras.