Bild 4

Bild: Caroline Odd

Med solen som energikälla

Genom att ta tillvara på den obegränsade energi som solen skänker oss går det att både göra en insats för vår planet och samtidigt förbättra den egna ekonomin. Hur det fungerar fick deltagarna veta mer om under en Solsafari i Möklinta.

Liviu Voinea, grundare av Solkraftdirekt arrangerade ett välbesökt Solsafari för ett ett 50-tal nyfikna. Solsafarin, som börjar med en presentation av olika solpaneler, optimerare, växelriktare och hur man blir en makroproducent rätar ut en hel del frågetecken.

– Tekniken har vi snart haft i 100 år. Albert Einstein fick Nobelpriset i fysik 1921, inte för relativitetsteorin, som man kunde ha väntat sig, utan för sin förklaring av den fotoelektriska effekten.

När solpanelerna började dyka upp på marknaden under 70-talet var de dyra och resulterade i få installationer. Nu har priserna sänkts med nästan 95 procent och det syns i antalet installationer.

– Nu är det bara att slå till, det går inte att få ner priset mer, säga Liviu.

Vilka solpaneler som passar bäst beror på vad de ska åstadkomma. Ekonomin, taket, vinkel på huset och vad det är som solpanelerna ska användas till ligger till grund för valet av paneler. Även utseendet har betydelse.

– I Möklinta finns det ett hus (av tre i Sverige) som har solpaneler som ser ut som vilka takpannor som helst. De är snygga men lite mindre effektiva än de helt platta som vi är vana att se.

Underhållsmässigt så är det inte mycket att tänka på. Det är viktigt att taket under panelerna är i gott skick eftersom panelerna håller i minst 40 år.

– Jag har under fem års tid testat att försiktigt skotta bort snö för att se om det påverkar produktionen, och jag har räknat ut att det ger ett tillskott på 18 öre i timmen. Så med andra ord, det är bara att låta panelerna vara.

”Nu är det bara att slå till, det går inte att få ner priset mer”

Liviu Voinea
Bild 5

Liviu Voinea berättar om solpaneler och minus på elfakturorna

Bild: Caroline Odd

Så fungerar solel

I en solcellsanläggning omvandlar solceller solljuset till elektricitet i form av likström. Likströmmen omvandlas till växelström i en växelriktare, för att elen ska kunna användas i fastigheten och matas ut på elnätet. Elen från solcellerna skickas via växelriktaren ut i fastighetens elnät och används i första hand i fastigheten. Om anläggningen producerar mer el än vad som för stunden behövs i fastigheten så skickas överskottet ut på elnätet. Fastighetsägaren sparar pengar genom att inte behöva köpa lika mycket el utifrån och kan även få betalt för den el som skickas ut på elnätet.

Bild 3

Det finns olika typer av paneler, med mönster, utan mönster och paneler som ser ut som vanliga takpannor

Bild: Caroline Odd