Mangbruk erik hjartfors2

Mångbruk ska skapa hållbar framtid för skogen

Erik Hjärtfors har levt med och i skogen i hela sitt liv. Han brinner för att fler - liksom han - ska se mångbruk på gårdsnivå som en framtid. Det ligger i linje med den cirkulära ekonomin och ett socialt och ekonomiskt hållbart liv på landsbygden.

Mangbruk erik hjartfors1

Erik Hjärtfors bygger hus och inredning av träden i sin skog. Det skapar större ekonomi för honom än massatillverkning. ”Fler skulle kunna bo och verka på landsbygden om de praktiserade mångbruk på sin egen gård. Det är social hållbarhet” säger han.

De senaste årtiondena har mathantverket, alltså den mer småskaliga livsmedelsproduktionen, seglat upp från att ses ned på som hobbyverksamhet till att bli lönsamma företag. Det nationella nätverket Eldrimner är en av framgångsfaktorerna bakom trendbrottet. Erik Hjärtfors från Lövsjö i Småland är skogsmästare, skogsägare och företagare. Han hoppas nu på att samma process är mogen för fler inom skogsnäringen, som enligt Hjärtfors varit alltför fokuserad på massavetutvinning och storproduktion. Han talar om mångbruk, att förädla skogen på gårdsnivå istället för att masstillverka.

-Mångbruk handlar så mycket mer än om att tillverka smörknivar. I mitt företag kan jag få ut 100 000 kronor på samma tall som ger 1000 kronor i massaved.

Erik Hjärtfors tillverkar i sitt och sambon Charlott Malmborgs företag “Wood Design - Lövsjö Loghouse” exempelvis möbler och annan inredning, hyr ut egenbyggda hus samt har tillverkat hus och detaljer till både Astrid Lindgrens värld och Liseberg. Andra mångbrukare guidar turister i sin skog eller gör vandringsleder i den växande “hemester” eller “svemester”-branschen.

Det finns omkring 330 000 skogsägare i Sverige. Allt färre jobbar med sin skog men ungefär tre procent arbetar idag med det som kallas mångbruk och vi kan bli många fler, menar Erik Hjärtfors.

-Hela den här resursen stor ju oanvänd, jag vill sätta den i rörelse. Skogsnäringen har inte sett någon nytta med det men det är mycket som talar för detta nu. Det finns pengar att tjäna och det ligger i tiden, skog binder ju koldioxid och är en viktig del i den cirkulära ekonomin.

ruks- och hantverkskunnande.

”Mycket mer kapital måste stanna kvar på landsbygden och komma i omlopp i lokal företagsamhet så tror jag att vi skapar en levande och socialt hållbar landsbygd”

Erik Hjärtfors

Erik Hjärtfors kommer vara delaktig i ett Mångbruksprojekt som ägs av Lantbrukarnas riksförbund men som är initierat av Smålands skogsstrategi.

Ur hållbarhetssynpunkt finns många ingångar, menar han. Skogen är viktig för många människor, exempelvis känslomässigt med sin mångfald och avstressande, vackra atmosfär.

-Skogen har så många värden. Det är jätteviktigt att tänka på hur vi själva vill ha våra skogar. Mycket mer kapital måste stanna kvar på landsbygden och komma i omlopp i lokal företagsamhet så tror jag att vi skapar en levande och socialt hållbar landsbygd, säger Erik Hjärtfors.

Under hösten ger sig Erik Hjärtfors ut på en föreläsningsturné där han vill sprida kunskap om mångbruk. Han har förhoppningar om att projektet, i likhet med mathantverkets Eldrimner, kan samla kunskap inom arkitektur, digitalisering, marknadsföring, byråkrati förutom rent b