Yonderful 200525 141523

Naturligtvis- din vägvisare ut i naturen

Alla känner sig inte trygga i naturen och alla vet inte vilka rättigheter och skyldigheter som krävs för ett varsamt samspel med naturen. Det vill Frida och Anna ändra på.


magiskatradet.jpg

Bild: Lotta Görling

Frida Birkelöf och Anna Bjerne har i flera år arbetat för att sprida kunskap och inspirera till naturvistelser. Projekten har varit spridda över flera delar av Sverige. Tillsammans med pedagoger, barn och unga samt grupper med utländsk bakgrund har de utvecklat en metodik och ett utbildningsmaterial som de vill nu dela med sig av.

Idén till Naturligtvis föddes i Blekinge som ett resultat av det kommunikationsprojekt om Allemansrätten som Länsstyrelsen i Blekinge genomförde under 2018. Metoden utvecklades sedan i Västmanland tillsammans med elever på Västerås Folkhögskola som en del i deras utbildning till elevassistenter. Projektet lever nu vidare i regi av Förbundet Agenda 2030 i nära samarbete med Anna och Frida från den hållbara kommunikationsbyrån Yonderful.

– Natursajten finns för att fler ska vilja upptäcka naturen och förstå vilka effekter naturen kan ha på vår hälsa, säger Frida Birkenlöf.