220304 Sve Tra Elbuss N1 A2942

Nu rullar VL:s nya elbussar i Västerås

Nu rullar det VL:s nya elbussar i stadstrafiken i Västerås. Totalt är det sex elbussar som kör på busslinjerna 1–7.

Totalt handlar det om sex elbussar som kommer att köra på busslinjerna 1–7. Införandet av elbussarna är ett samarbete mellan Region Västmanland, Västerås stad och Svealandstrafiken.

– Det här är en fortsatt utveckling av vår satsning på en hållbar kollektivtrafik och ett komplement till VL:s 160 biogasbussar som kör i hela Västmanland. För att minska sårbarheten och inte vara beroende av ett drivmedel, vill vi bredda bränsleslagen för att kunna vara mer flexibla, Tommy Levinsson (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Blandad bussflotta med både biogas och el

Sedan 2016 drivs alla VL:s bussar i Västerås av biogas för att minska utsläppen och påverkan på miljön. År 2018 beslutade Region Västmanland tillsammans med Västerås stad att VL ska ha en blandning av bussar som drivs av antingen biogas eller el. Beslutet var en del i projektet ”Framtidens kollektivtrafik i Västerås”.

– Äntligen är de nya elbussarna på plats! Det här är ett naturligt steg i Västerås strävan att bli mer klimatsmarta. Bussarna som börjar rulla nu ersätter gamla bussar som har tjänat oss väl, men som nu behöver tas ur tjänst. Själva beslutet om att införa elbussar nu har funnits i flera år, säger Anna Thunell (MP) ordförande i tekniska nämnden, Västerås stad.

Tystare miljö för resenärer, förare och omgivning

De nya elbussarna är 18,55 meter långa och kan ta emot upp till 120 resenärer samtidigt. Under senare delen av hösten 2022 kommer fyra elbussar till att köra i stadstrafiken i Västerås, och under 2023 kommer ytterligare sju elbussar. Förutom minskade utsläpp bidrar elbussarna också till en minskad bullernivå.

– Elbussarna bidrar till en tystare och bekvämare miljö inne i bussen, för både resenärer och förare. Samtidigt bidrar de också till en tystare stadskärna, säger Tommy Levinsson (S).

Laddas på depån under natten

Elbussarna laddas nattetid på Svealandstrafikens bussdepå i Västerås, för att sedan kunna köra i trafik dagen efter. En fulladdad elbuss med helt nya batterier har en räckvidd på 250 km. Efter tio år och en kall vinterdag ska de nya elbussarna klara av minst 200 km per laddning. De flesta stadsbussarna kör i snitt 175–275 km under en dag.

– Att ladda en elbuss kan ta upp till ungefär 5 timmar. Elförbrukningen av en elbuss påverkas mycket av vädret, körstilen och rutten, säger Geert Schaap, chef för teknik och innovation, Svealandstrafiken.

IMG 6038

Geert Schaap, chef för teknik och innovation, Svealandstrafiken.

Inte dyrare med elbuss

De nya elbussarna innebär inte en utökning av bussflottan, utan ersätter gamla biogasbussar som behöver bytas ut. Inköpet av en elbuss är dyrare än inköpet av en biogasbuss, men driftkostnaden är lägre.

– Det är framför allt bränslekostnaden som är mycket lägre för en elbuss. En elbuss har också längre livstid och lägre underhållsbehov än en biogasbuss. Sammanlagt landar de årliga kostnaderna för en elbuss på samma nivå som för en biogasbuss, men vi får större samhällsfördelar med en elbuss, säger Geert Schaap.

Fakta om de nya elbussarna:

Trafikstart: 26 september 2022.

Modell: Volvo 7900 Electric, ledbuss.

Antal: 6 stycken.

Längd: 18,55 meter.

Resenärer: 120 stycken.

Laddning: Under natten på depån.

Räckvidd per laddning: 250 km med helt nya batterier. Efter tio år och vid kalla vinterdagar ska elbussarna ha en räckvidd på 200 km per laddning.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev. Starta prenumeration