C1363004519

Bild: https://dealroom.co/reports/sweden-tech-ecosystem-report-2022

Rekordår för svenska start up-bolag

Trots pandemin blev 2021 ett rekordår för svenska startups. 7,8 miljarder euro investerades i landets teknikbolag, dubbelt så mycket som förgående år. Det visar en ny rapport baserad på data från plattformen Sweden Tech Ecosystem.

Mer än hälften av riskkapitalet under 2021 investerades i så kallade impactbolag, bolag som bemöter minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Sverige leder därmed Europa-listan sett till mängden riskkapital som investeras i impact, totalt 4,3 miljarder euro. Tillväxten inom området – en ökning med 20 gånger sedan 2017 – är också Europas snabbaste.

- Svenska startups och techföretag är en viktig och växande sektor i Sverige. Trots pandemin blev 2021 ett rekordår för svenska startups. Med hjälp av plattformen Sweden Tech Ecosystem kan vi synliggöra bredden av svensk innovation och det är extra glädjande att allt fler företag arbetar mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, säger Anne Lidgard, direktör på Vinnova.

I rapporten framgår det bland annat att värderingen av det svenska ekosystemet nära fördubblades under 2021 jämfört med förgående år. Det nuvarande värdet – 239 miljarder euro, att jämföra med 122 miljarder euro under 2020, innebär också Europas snabbaste ökning per capita. Sverige är därmed en av de snabbast växande ”startuphubbarna” i Europa, vid sidan av Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

Anne Lidgard Direktor Verksledningen Vinnova e1551426119951 700x700

Det är extra glädjande att allt fler företag arbetar mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, säger Anne Lidgard, direktör på Vinnova.

Om Sweden Tech Ecosystem

Sweden Tech Ecosystem är en öppen databas som samlar information om svenska startups och scaleups inom tech. Syftet med plattformen är att öppna upp nätverken, underlätta innovationssamarbeten och möjliggöra en mer effektiv kontakt mellan techbolag och investerare, på nationell och internationell nivå. Plattformen lanserades i oktober 2021 som ett samarbete mellan Business Sweden, Svenska institutet, Tillväxtverket och Vinnova.

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle