Bild: Foto Pixabay

Slöjden och slöjdandet möts ibland av förakt från en del tyckare! Man pratar om förspilld kvinnokraft, om barn som använder viktig tid i skolan till att slöjda en smörkniv, eller fnyser åt syjuntorna!

”De globala hållbarhetsmålen står högt på den politiska agendan. De mål som lyfts fram talar djupt till många av oss som vill se ett långsiktigt hållbart samhälle för både människor och natur.”

Carola Gunnarsson och Birgitta Andersson

Men låt oss utgå ifrån några av de 17 globala hållbarhetsmålen så träder en annan bild av slöjden och slöjdandet fram.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande Något som verkligen gör att vi människor mår bra är att få träffa andra människor och umgås med varandra på lika villkor. Det är vad vi gör när vi träffas och slöjdar tillsammans i våra lokala slöjd- och hantverksföreningar runt om i Västmanland, både barn, unga och äldre.

Mål 4 – God utbildning för alla Många studier har visat att vi stimulerar inlärning genom att kombinera teori och praktik. Handen och tanken är ett begrepp som lyfter fram att tanken stimuleras genom att handen gör. Där har vi slöjden i skolan där man kanske gör en smörkniv men också lär sig att sy i en knapp eller laga en reva i kläderna eller själv syr sitt drömplagg.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion Genom att slöjda själva blir vi bättre konsumenter. Vi lär oss om material och dess egenskaper. Vi lär oss att ta vara på de resurser som finns. Vi kanske själva kan tillverka det där blomstödet eller något annat till hushållet istället för att köpa något massproducerat. Och låt oss uppmärksamma alla unga som vill bidra till ett hållbart samhälle genom att återanvända och återbruka.

Slöjdandet är för många ett sätt att uttrycka sig, att bearbeta sina känslor eller förmedla ett budskap. Det är en möjlighet att få ta tillvara sin kreativitet. Men i vårt län finns också många slöjdare som utöver det har egna företag och slöjdar för avsalu.

”Låt oss uppmärksamma alla unga som vill bidra till ett hållbart samhälle genom att återanvända och återbruka”

Carola Gunnarsson

På Hemslöjdens dag den 5 september premiärvisar vi webbutställningen #slöjdasomdukänner. Här gestaltas tankar och känslor kring pandemin genom händernas fria arbete! Tänkvärt men också ett sätt för människor att få bearbeta sin ångest och oro och visa vägen framåt.

Vi tycker om att omge oss med vackra vardagsting i bra material gjorda av skickliga slöjdare. Vi gläds åt att se barn som slöjdar och som genom sina alster berättar en historia. Vi känner stolthet och glädje över de ungdomar som tar vara på second handkläder eller gamla möbler och piffar upp dem genom sitt eget uttryck. Vi tycker att det är bra att man tar tillvara på mer av den svenska ullen och använder den istället för att som hittills förstöra de nästan 1000 ton ull som de 578 000 får som finns i vårt land producerar.

Att slöjda ger oss glädje, stimulans och avkoppling. Det är det här som är samhällsnytta!

Carola Gunnarsson, ordföranden i Västmanlands läns hemslöjdsförbund och Birgitta Andersson vice ordförande i Västmanlands läns hemslöjdsförbund

CG

Carola Gunnarsson

Ordförande, Västmanlands läns hemslöjdsförbund

BA

Birgitta Andersson

vice ordförande, Västmanlands läns hemslöjdsförbund