Adobe Stock 308429578

Svårt att överblicka stöd för klimatomställning

Kapitalförsörjningen till näringslivets klimatomställning måste snabbas på, enligt en ny rapport från Naturvårdsverket, som bland annat föreslår att en plattform för hållbar finansiering skapas.

Finansmarknadens regelverk och instrument stöttar inte aktörer och investeringar som behövs för klimatomställningen; det är för svårt att överblicka befintliga stöd, fakta och existerande lösningar. Det framgår av Naturvårdsverket rapport Kapitalförsörjning för näringslivets klimatomställning, ett underlag till regeringen inför kommande klimatpolitiska handlingsplan.

Finansmarknadens regelverk och instrument stöttar inte aktörer investeringar som behövs för omställningen, det är även svårt att överblicka vilka möjliga stöd som finns, fakta om klimatförändringar och existerande lösningar för att överbrygga dem. Naturvårdsverket ser också en brist på enhetliga och relevanta data, metoder, definitioner och standarder. Enligt myndigheten behövs också en översyn av de statliga instrumenten för kapitalförsörjning, som bidrag, lån, garantier och riskkapital.

– En översyn av de statliga instrumenten för kapitalförsörjning till näringslivets klimatomställning är nödvändig för att säkerställa att de är användbara och ändamålsenliga. Det behöver också bli tydligt vem som har ansvar att bistå aktörer med tolkning av EU-taxonomin, säger Nadine Viel Lamare, klimatanalytiker på klimatanalysenheten i ett pressmeddelande..

Förslag om nationell plattform för hållbar finansiering

Naturvårdsverket föreslår att en myndighetsledd nationell plattform för hållbar finansiering skapas så att det blir en väg in. Plattformen skulle fungera som permanent forum för samverkan och paraplyorganisation. Där kan initiativ samlas som är riktade mot finansmarknaden och näringslivets klimatomställning.

– Liknande nationella plattformar för hållbar finansiering finns i Nederländerna och Storbritannien som på olika sätt integrerar klimatpolitiken med finansmarknaden. En första uppgift skulle kunna vara att undersöka vilken typ av data som näringsliv och finansiella aktörer behöver för sin klimatrapportering och investeringsbeslut, och som myndigheter förfogar över och kan tillgängliggöra, säger Nadine Viel Lamare.

Missa inga nyheter, anmäl dig till nyhetsbrevet