1786x1004 robert

Uponor i Virsbo först i Sverige med en koldioxidneutral fabrik

Uponors fabrik i Virsbo har som första fabrik i Sverige uppnått fullständig koldioxidneutralitet i sin verksamhet. Tidigare har ett liknande initiativ genomförts vid fabriken i Nastola, Finland.

”Nu kan vi med stolthet säga att fabriken i Virsbo är koldioxidneutrala”

Robert Molund, vd Uponor Sverige

Liksom i Nastola har fabriken i Virsbo gjort betydande investeringar i teknik och infrastruktur för att minska sin miljöpåverkan. En viktig faktor för framgång är effektiv värmeåtervinning, där spillvärme från produktionen används för att värma fabriksbyggnaderna. Detta minskar behovet av att köpa extra värme och gör fabriken mindre beroende av externa energikällor.

Fabriken i Virsbo har också övergått till grön el och elektrifierat sin fordonspark för att ytterligare minska sitt koldioxidavtryck. De kvarvarande utsläppen har kompenserats genom oberoende verifierings- och rapporteringsprogram för koldioxidkreditering, inklusive registrering i Verra-registret samt i antingen Puro.earth eller Carbon Standards International-registret.

För att effektivt genomföra dessa initiativ och ständigt förbättra sina processer, har Uponor även satsat på att utbilda sin personal. Detta syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om hållbarhetsfrågor, så att alla tillsammans kan ta ett gemensamt miljöansvar.

– Detta är ytterligare en milstolpe för Uponor och för fabriken i Virsbo. För två år sedan lanserade vi världens första biobaserade PEX-rör. Förra året tillverkade vi det första cirkulärt producerade PEX-röret, baserat på 100 procent kemiskt återvunnet råmaterial från vårt eget PEX produktionsavfall och nu kan vi med stolthet säga att fabriken i Virsbo är koldioxidneutral, säger Robert Molund, vd, Uponor Sverige.

Uponor kommer nu att fortsätta den framgångsrika implementeringen av ”Carbon Neutral Factory”-konceptet i sina övriga fabriker.

Anmäl dig till nyhetsbrevet