Vasterasdomkyrka App
29 september 2023, Kl. 18.00–19.00 Västerås domkyrka , Västerås domkyrkoförsamling

En mässa med hela skapelsen under Omställningsveckan-ÖPPET FÖR ALLA

"En mässa med hela skapelsen" är en del av Omställningsveckan i Västmanlands län. ”En mässa med hela skapelsen”firas i Västerås domkyrka med domprost Daniel Eklund som predikant. En ensemble ur gospelkören Veni Vidi Canti under ledning av Sofia Svensson medverkar.

Denna gudstjänst kom till under våren 2021 i ett projekt inom ramen för Svenska kyrkans färdplan för klimatet (2019). Vi som arbetat med att skapa gudstjänsten är präster och musiker i Västerås pastorat. Mässans teologiska grundtanke är en Gud som är närvarande i varenda del på vår jord, inte uteslutande någon eller något av allt som finns, och en Gud som verkar i, genom och för sin skapelse. Utifrån klimatkrisen lyfter den fram det som skaver, gör ont och det som brutits, men även skönhet, tacksamhet, hoppet och Guds aktiva närvaro i vår värld – oberoende av oss, men också genom oss och vårt ansvar. En mässa med hela skapelsen firas som en del av Omställningsveckan i Västmanlands län. Kör: Ensemble ur Veni Vidi Canti