24cdf4d8 94cc 486f 84a3 e6bdd84d5d55
23 oktober 2023, Forum, Västra Långgatan 2, Köping

Höststämma Förbundet Agenda 2030

Nu är det dags för Höststämma i Förbundet Agenda 2030

13.00 -14.30 FÖRSNACK OCH UPPLADDNING:

Vi gästas av Denny Hedenström, marknadschef Västra Mälardalens Sparbank som berättar hur deras lokala hållbarhetsarbete gynnar de som bor, lever och verkar i Köping, Arboga och Kungsör.

Edwin O´Brian-Rodney från RF- SISU Västmanland pratar om rätten till rörelse och hur en IOP kan se ut.

Från Köpings kommun berättar Lillemor Lindell om kommunens satsning med fritidsaktiviteter för personer med LSS beslut och Anders Eriksson inspirerar oss med en inblick i folkhälsoparken.

14.45-15.00 VÄLKOMMEN TILL KÖPING:


Vi hälsas välkomna av kommunstyrelsens ordförande Per Ågren, som ger oss en inblick i Köpings arbete med Agenda 2030.

NÄR: 23 oktober 2023

TID: Stämma: 13.00-16.30

VAR: Forum, Västra Långgatan 2, Köping

PROGRAM:

11.30-12.50 FRIVILLIG MINGELLUNCH

Kostnad och plats meddelas till de som anmäler sig.

12.50-13.00 INCHECKNING FORUM

Västra Långgatan 2, lokal Folkbildaren

13.00 -14.30 FÖRSNACK OCH UPPLADDNING:

Vi gästas av Denny Hedenström, marknadschef Västra Mälardalens Sparbank som berättar hur deras lokala hållbarhetsarbete gynnar de som bor, lever och verkar i Köping, Arboga och Kungsör.

Edwin O´Brian-Rodney från RF- SISU Västmanland pratar om rätten till rörelse och hur en IOP kan se ut.

Från Köpings kommun berättar Lillemor Lindell om kommunens satsning med fritidsaktiviteter för personer med LSS beslut och Anders Eriksson inspirerar oss med en inblick i folkhälsoparken.

FIKAPAUS

14.45-15.00 VÄLKOMMEN TILL KÖPING:

Vi hälsas välkomna av kommunstyrelsens ordförande Per Ågren, som ger oss en inblick i Köpings arbete med Agenda 2030.

15.00-16.30 STÄMMA

DAGORDNING 2023-10-23

Vid höststämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Fastställande av dagordning för stämman.

6. Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande verksamhetsår.

7. Övriga anmälda ärenden:

• som styrelsen hänskjutit till avgörande av stämman

• som medlem senast 14 dagar före stämman, hos styrelsen skriftligen begärt skall

behandlas på stämman

• som revisor hemställt om behandling av.

Välkommen önskar Carin Lidman, ordförande i Förbundet Agenda 2030

Namnlos design

Handlingar

Handlingar

Ladda ner