Naturbild

Bild: Lotta Görling

28 september 2023, SLUTET ARRANGEMANG

Inre omställning - yttre transformation; ett utforskande av förutsättningarna för ett hållbart samhälle- SLUTET ARRANGEMANG

Vad behövs för omställning enligt nya vetenskapliga perspektiv och hur integrerar vi den kunskapen?

Genom en explorativ workshop i naturmiljö kommer vi att bege oss på en upptäcktsfärd tillsammans. Vi lär oss vad ny forskning med stark evidensbas säger kring länken mellan inre kapaciteter och den yttre transformation som krävs för att göra en omställning. Sedan applicerar vi den forskningen och inkluderar oss själva i processen.
Vad är en inre omställning? Hur gör man den? Vad är länken mellan personlig och planetär hälsa? Med hjälp av forskningen, vår egen direkta upplevelse, kreativa processer och naturkontakt laborerar vi tillsammans.

Bakgrund

Vi har redan många teknologier och strategier för att klara av den omställning som behövs, och ändå står vi stilla. Forskning tyder på att en viktig komponent som saknats är fokus på de inre faktorerna som styr våra förhållningssätt till planetär hälsa och vår förmåga till hållbara val på mikro- och makronivå. Sverige ligger i framkant med utforskandet av länken mellan inre och yttre transformation, och den senaste IPCC rapporten pekar mot behovet av att lägga fokus på denna länk.

Vill du läsa mer kring workshop-temat? Här är två initiativ med kopplingar till Sverige och svenska forskare:

https://www.contemplative-sustainable-futures.com/general-3-1

https://www.innerdevelopmentgoals.org

Aktör: Workshopen arrangeras av Mälardalens Universitet i samarbete med Konstfrämjandet Västmanland. Medskapare: Andreas Pettersson (Konstnär), Roxan Nazifishirayi (Student), Andrea Hvistendahl (Konstnär och universitetsadjunkt inom rumslig gestaltning och informationsdesign), och Susanna Toivanen (Professor i sociologi)

OBS SLUTET ARRANGEMANG

Vill du veta mer?

Kontakta Roxan Nazifishirayi