IMG 0725
27 september 2023, DIGITALT VIA ZOOM kl. 16:00-17:30

KLIMATUTBILDNING: Ta del av GreenEduLARP under OMSTÄLLNINGSVECKAN Öppet för alla

När utbildning och lekfullhet möts för att lära om klimatförändringar.

Du som lärare stärks med nya färdigheter, och eleverna får självförtroende genom äventyrlig inlärning som tillsammans skapar en grönare framtid !

💚🌍 #GreenEduLARP #Klimatutbildning

Arrangemang av Lajvverkstaden

En digital träff där du som pedagog eller intresserad får ta del Lajvverkstadens nyframtagna pedagogiska material med lärarhandledningar och lektioner som syftar till att tillsammans med elever/unga skapa ett lajv/levande rollspel med miljötema. Genom interaktiva kreativa metoder främjas ett aktivt ställningstagande.

Materialet är gratis och tillgängligt att använda och tas fram som en del av ett internationellt EU projekt Green Edularp.