36eb721cb1924645ba2ab75091972e27 P1 Bottom Image Site Image
28 september 2023, Kl. 14:00-17:00, Konserthuset Västerås

Kreativa processer och omställning- SLUTET ARRANGEMANG

Ett exklusivt evenemang för Miljö-och klimatrådets medlemsorganisationer och särskilt inbjudna

Välkommen till en eftermiddag med inspiration, workshop och ett informellt samtal om kulturens förmåga att förmedla komplexa samband och insikter. Med kreativitet och vetenskapliga metoder kan vi åstadkomma innovativa lösningar på tekniska eller logistiska problem. Men att använda konstnärliga processer hjälper oss också att förstå hur och varför. Och att bli medskapare av framtiden.

Vi samlas i konserthusets foajé. Eftermiddagen inleds med ett samtal mellan landshövding Johan Sterte och kulturchef Lena Karlström.

Medverkande konstnärer: Mats Söderlund, poet och författare, Johanna Byström Sims, konstnär - båda verksamma inom det regionala projektet Omställningsberättelser, samt Jonas Gren, poet och Maria Lithell Flyg, som har komponerat verket Antropocen - jag är unik och spelar ingen roll, för Västerås Sinfonietta, som kommer uruppföras under kvällens konsert Naturens toner. Moderator: Helena Öberg Carlsson.

Konsert: Naturens toner

Under den här konserten bjuder Västerås Sinfonietta på ett uruppförande av Maria Lithell Flyg som bland annat har skrivit musik för Kungliga Operan och Sveriges Radio. Hon vann Svenska kyrkans kulturstipendium 2019 för Fridlyst, ett Reqiuem över förlusten av biologisk mångfald. Hennes nya verk bygger på en dikt av Jonas Gren, Antropocen - en dikt för en ny epok, som hon har gett titeln Antropocen - Jag är unik men spelar ingen roll. Solist är Julia Sporsén.

Ett arrangemang inom ramen för Omställningsveckan och ett exklusivt evenemang för Miljö-och klimatrådets medlemsorganisationer och särskilt inbjudna

Workshop: Kreativa processer och omställning;

kl 14:00-17:00

Konsert: Naturens toner

kl 19:00 - 21:00

Kontaktperson: Helena Öberg Carlsson

Kulturutveckling, Region Västmanland

helena.oberg.carlsson@regionvastmanland.se

021 - 481 80 66