Podcast Instagram Post
27 september 2023, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

LIVEPODD under Omställningsveckan- Öppet för alla

LIVE-PODD i utställningen Säg att du är en skog

Går det att överbrygga gapet mellan insikt och handling? Under tre år har en konstnärsgrupp i Västmanland träffat forskare från Lunds universitet och undersökt berättelsens kraft i klimatomställningen. De har besökt nerbrunna skogar och nerlagda gruvor i trakterna runt Norberg, rest och reflekterat. I våras inledde de arbetet med den avslutande utställningen. Sedan dess har Västmanlands skogar brunnit igen, Svartån har svämmat över, myggen har invaderat och den afrikanska svinpesten har spridit sig - nu får ingen längre gå utanför tomtgränsen. Forskarna visste att allt det här kunde hända, men inte nu, inte så snart. Kan vi ens förstå storheten i det som händer? Det oerhörda i att världen förändras? Vi behöver agera och ställa om. Men alla kurvor pekar åt fel håll. Forskarna i Lund säger att människans främsta egenskap just nu är förmågan till fantasi, för vi behöver föreställa oss världar som inte finns, världar som vi kan skapa tillsammans. Det handlar inte längre om att försaka något, det handlar om att vi måste agera nu, för att inte förlora världen. Istället för att stänga av behöver vi undersöka nya möjliga framtider. Vi behöver konsten och kulturen. Säg att du är en skog. Omställningsberättelser är en utställning på Västmanlands läns museum. Den är brännande texter, samtal, bilder, film och dans. Men framför allt är det allt annat, det som inte syns i konsten, det som konsten åstadkommit under de tre åren, sprickor i muren, själva processen, kulturen som en kil rätt in i byråkratin.

LIVE-PODD i utställningen Säg att du är en skog

14:30 Mats Söderlund intervjuar Sarah Wallengren

15:00 Mats Söderlund intervjuar Erika Hallström

15:30 Mats Söderlund intervjuar Amanda Billgren