Klimatspel
26 september 2023, Kl. 17.00 Plaza, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Pressinbjudan - Spelet om framtiden

Inom ramen för Omställningsveckan bjuder Länsstyrelsen i Västmanlands län i samverkan med SMHI in till en kreativ och informativ kväll om klimatförändringen och behovet av klimatanpassning. Spelet om framtiden är en workshop där länets beslutsfattare gemensamt tar sig an kommande klimat-utmaningar i en kreativ inramning.

Klimatförändringen ställer alla sektorer inom samhället inför stora utmaningar. Vi behöver samverka för att klimatanpassningsarbetet ska få de bästa förutsättningar att leda till ett samhälle som står bättre rustat att möta både kort- och långsiktiga klimateffekter.

De deltagande får såväl information om klimatförändringen som praktisk övning i att fatta beslut under osäkerhet. Med hjälp av det klimatanpassningsspel som SMHI har tagit fram kommer gruppen att lotsa den fiktiva staden Väderköping fram genom seklet. På ett lekfullt sätt ställs deltagarna inför klimatrelaterade utmaningar och utvärderas på de beslut som de gemensamt fattat.

Tisdagen den 26 september genomförs klimatkvällen som startar med filmvisning kl 17.00 på Plaza, med efterföljande spel.