Red IMG 0945 utst affisch
26 september 2023, kl.16.00-16.30 Karlsgatan 2

PRESSVISNING - Säg att du är en skog. Omställningsberättelser

Går det att överbrygga gapet mellan insikt och handling? Under tre år har en konstnärsgrupp i Västmanland träffat forskare från Lunds universitet och undersökt berättelsens kraft i klimatomställningen.

De har besökt nerbrunna skogar och nerlagda gruvor i trakterna runt Norberg, rest och reflekterat. I våras inledde de arbetet med den avslutande utställningen. Sedan dess har Västmanlands skogar brunnit igen, Svartån har svämmat över, myggen har invaderat och den afrikanska svinpesten har spridit sig - nu får ingen längre gå utanför tomtgränsen.

Forskarna visste att allt det här kunde hända, men inte nu, inte så snart. Kan vi ens förstå storheten i det som händer? Det oerhörda i att världen förändras? Vi behöver agera och ställa om. Men alla kurvor pekar åt fel håll. Forskarna i Lund säger att människans främsta egenskap just nu är förmågan till fantasi, för vi behöver föreställa oss världar som inte finns, världar som vi kan skapa tillsammans. Det handlar inte längre om att försaka något, det handlar om att vi måste agera nu, för att inte förlora världen. Istället för att stänga av behöver vi undersöka nya möjliga framtider. Vi behöver konsten och kulturen.

Säg att du är en skog. Omställningsberättelser är en utställning på Västmanlands läns museum. Den är brännande texter, samtal, bilder, film och dans. Men framför allt är det allt annat, det som inte syns i konsten, det som konsten åstadkommit under de tre åren, sprickor i muren, själva processen, kulturen som en kil rätt in i byråkratin.

Konstnärsgruppen Omställningsberättelser:

Amanda Billberg, dansare och koreograf

Johanna Byström Sims, konstnär

Erika Hallström, dokumentärfilmare

Dougald Hine, författare och medgrundare av Dark Mountain

Sven Olov Karlsson, journalist och författare

Sarah Wallengren, konstnär

Koordinationsgrupp Omställningsberättelser:

Mats Söderlund, poet och författare, initiativtagare

Alexandra Nikoleris, doktor och biträdande lektor, i miljö- och energisystem, Lunds universitet

Helena Öberg Carlsson, författare och kulturutvecklare, Region Västmanland

Bakgrund

Region Västmanland fick stöd från Kulturrådet för projektet Omställningsberättelser - berättelsens kraft för en hållbar omställning våren 2020, samtidigt som pandemin drog in och stängde världen. En konstnärsgrupp rekryterades, men det skulle dröja ett och ett halvt år innan gruppen kunde träffas. Istället lärde de känna varandra via Zoom. Det innebar utmaningar men också möjligheter. Avståndet till forskarna vid Lunds universitet minskade när de geografiska avstånden inte spelade någon roll. Istället för att vara ute och intervjua människor, arrangera möten och träffa publik tog projektet en annan riktning.

Samtal inom gruppen, från mörker till ljus, samtal speglade genom skilda temperament och konstnärliga erfarenheter och en ständigt pågående dialog med forskare och inbjudna gäster ledde fram till den djupa insikten att alla som på olika sätt är engagerade i omställningen, som konstnärer, forskare eller tjänstepersoner behöver mötas, gå in i mörkret och inse vidden av de förändringar vi står inför. Vi behöver varandra. Och vi behöver en fredad plats, där vi kan kliva ner från barrikaderna och i förtroende dela tankar, pågående forskning och trevande konstnärliga processer.

Nu, hösten 2023, är det dags för final och vi är fantastiskt glada att ta plats här, på Västmanlands läns museum, med utställningen Säg att du är en skog. Omställningsberättelser.

Utställningen och samtliga evenemang äger rum inom ramen för Omställningsveckan - ett unikt samarbete mellan Region Västmanland, Miljö och klimatrådet Västmanland, Länsstyrelsen och Förbundet Agenda 2030.

Utställningen Säg att du är en skog visas på Västmanlands läns museum mellan 26/9–22/10