1000008037
27 september 2023, kl. 16.30-17.30 Karlsgatan 2, Kulturlabbet, Västerås

Skapa klimatsmart film under Omställningsveckan - ÖPPET FÖR ALLA

Lina Persson är konstnär och forskare vid institutionen för film och media vid Stockholms konstnärliga högskola. Som del i forskningsprojektet ”Klimaträttvist Världande” har Lina Persson utvecklat Elsa.film. En klimatkalkylator speciellt framtagen för filmskapare.

Lina Persson gör situationsspecifika interventioner genom animerade berättelsevärldar och världsbyggande och arbetar med berättande och estetik där hållbara infrastrukturer och produktionsmetoder är en del av uttrycket.

Klimatverktyget Elsa är en klimatkalkylator för svensk filmbransch som hjälper att beräkna, redovisa och lära ut om hur mycket Co2 filmproduktionen släpper ut. Verktyget Elsa är gratis och open source, och filmskapare kan använda Elsa för att fatta bättre beslut i den kreativa processen.

1000008037

Lina Persson är konstnär och forskare vid institutionen för film och media vid Stockholms konstnärliga högskola.