I Stock Omslagsbild jpg
23 april 2024, Kl 08.30 Surahammars Folket hus

Vårstämma och 30-års kalas

Välkommen till Surahammars Folket hus.

Förbundet Agenda 2030 anno 1994

Save the Date 23 april

Förbundet Agenda 2030 firar i år 30 år- det vill vi fira med dig!

Den 23 april kommer vi att fira i Folkets hus i Surahammar för att hylla och hedra de modiga pionjärerna som var med och grundade Förbundet Agenda 2030 och Gröna Draken och de som har tagit över stafettpinnen. Det kommer att bli panelsamtal, mingel, mat, musik och en avslutande inspirerande filmvisning Avtryck med samtal.

1994 bildades Förbundet Agenda 21 i Västmanland, som det hette då. Inspirationen till namnet kom från programmet Agenda 21 som hade antagits på FN:s miljökonferens i Rio två år tidigare. Den främsta uppgiften för förbundet från början var att ge ut tidningen Gröna Draken. Sedan dess har papperstidningen ersatts av digitala medier, möten och seminarier.

Men de inledande orden i det första numret av Gröna Draken gäller fortfarande:

”Vi väljer själva om vi vill se hopplösheterna eller möjligheterna. På samma sätt kan man betrakta vår miljöförstörda jords framtid: antingen är loppet kört – eller så har vi nu, just nu, möjligheterna att bestämma själva.”

Vi vet att varje medlem har ett unikt perspektiv att bidra med och vi ser fram emot att ha er med oss för att fira och forma den fortsatta resan mot en mer hållbar och rättvis värld.

Välkommen att vara med oss och fira 30 år!

PROGRAM 2024-04-23

08.30—09.00: Incheckning

09.00—10.15: Vårstämma

Dagordning 2024-04-23

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Föredragning av förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning.

6. Föredragning av revisionsberättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår som berättelsen avser.

8. Fastställande av avgifter och arvoden för nästkommande verksamhetsår.

9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för nästkommande verksamhetsår.

10. Val av ordförande för förbundet.

11. Val av övriga styrelseledamöter.

12. Val av suppleanter.

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

14. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande.

15. Övriga anmälda ärenden:

* som styrelsen hänskjutit till avgörande av stämman

* som medlem senast 14 dagar före stämman, hos styrelsen skriftligen begärt skall behandlas på stämman

* som revisor hemställt om behandling av.

10.30—12.30: Hurra, 30-årsfirandet börjar!

12.30—13.15: Gemensam lunch

13.30—15.00: AVTRYCK

Tag plats i biosalongen! Vi avslutar dagen med att titta på filmen Avtryck och samtalar efteråt.

Avtryck thumbnail YT

Vad kan en människa göra? Vad kan en grupp människor göra? Vad vill vi lämna efter oss? En personlig och poetisk skildring av vad det innebär att med öppna ögon vara människa i miljökrisens tid. En samproduktion mellan Campfire Stories och svenska Omställningsnätverket.