Pilot farm tre bonder

Alger minskar kornas metanutsläpp

Att äta alger har väl mest förknippats med sushirullar och det japanska köket, men på bondgården ”Tre bönder” utanför Eskilstuna äter nu 17 köttdjur foder med tillskott av röda alger.

Algerna kommer från en landbaserad pilotfabrik i Lysekil som är byggd så att den kan användas som teknisk mall för större fabriker. Algerna odlas med hjälp av förnybar energi och överskottsvärme från en industri i närheten. Den torkade algen blandas ut i fodret och korna har inga problem med tillskottet utan äter, växer och mår bra. Mätningarna av metanet visar att det har minskat med tillskottet i fodret.

– Vår planets 1,5 miljarder kor rapar ut ungefär fem procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det är dubbelt så mycket som alla världens flygplan. Nu har vi visat att våra alger kan minska en stor del av de utsläppen. Marknadspotentialen och den möjliga positiva påverkan på vår miljö är enorm, säger Fredrik Åkerman, Volta Greentechs vd och medgrundare.

Omräknat till koldioxid har FN räknat ut att utsläppen från all djurhållning är 7 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Jordbruket anses också vara den kanske allra svåraste sektorn att snabbt och drastiskt sänka utsläppen. Idisslande, djur och deras rapande producerar stora mängder metan här. På gården i Eskilstuna har mikroorganismer i algerna tycks sänka produktionen av metan i våmmen, en av kons fyra magar.

– Nu ser vi att metanutsläppen har sjunkit med cirka 80 procent, fantastiska siffror. Att förändra matsystemet är väldigt komplext, men forskning visar tydligt att vi behöver minska konsumtionen av mejeri och kött, samtidigt så vet vi att förändringen i konsumentbeteende kommer ta väldigt lång tid. Nu när vi har en lösning för att minska utsläppen här och nu så är det bäst att vi implementerar den så snabbt vi bara kan, menar Fredrik Åkerman.

Det kallas Greentech eller Agtech när forskning och pilotprojekt runt om i världen försöker klimatanpassa jordbruket. Likt utvecklingen kring bilar, energiproduktion eller ståltillverkning hoppas man att nya innovationer ska kunna sänka koldioxidutsläppen utan att vi människor helt behöver byta livsstil.

Volta Greentechs affärsidé är att sälja produkterna till varumärkena.¬ Lantbrukarna kan inte själva stå för kostnaderna, även om de gärna vill minska utsläppen. De ser ett stort intresse från kött- och mjölkvarumärken som köper in algerna till sina producenter i leverantörskedjan för att på så sätt minska produkternas klimatpåverkan.

Till år 2023 satsar Volta Greentech att ha en ny fabrik klar med en kapacitet på 50 ton årligen. Exakt var är inte klart, men det blir i Sverige. Men för att mata hela världen behövs mer än så.

– Vi behöver 10 miljoner ton alger per år om vi ska mata alla kor på planeten. Vi har riktat in oss mycket på odlingstekniken så att vi sedan kan börja samarbeta med andra stora foderföretag för att bygga upp storskaliga fabriker på flera platser i hela världen, säger Fredrik Åkerman.

Factory vision

Algerna kommer från en landbaserad pilotfabrik i Lysekil som är byggd så att den kan användas som teknisk mall för större fabriker.

”Vi behöver 10 miljoner ton alger per år om vi ska mata alla kor på planeten. Vi har riktat in oss mycket på odlingstekniken så att vi sedan kan börja samarbeta med andra stora foderföretag för att bygga upp storskaliga fabriker på flera platser i hela världen”

Fredrik Åkerman

Missa inga nyheter, anmäl dig till oss