Resecentrum Invandigt mitten av bron

AI- en kraftsamling i samhällsbyggandet

ABB, Mälarenergi och Västerås stad bygger upp en digital tvilling av Västerås nya resecentrum i den nya stadsdelen Mälarporten för att simulera hur byggnaden kan optimera stadens energibehov.

Detta är en del av projektet ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet” - en stor strategisk satsning för att kunna dra mer nytta av artificiell intelligens (AI) utifrån både ett samhälls- och affärsperspektiv.

Mitt i Västerås byggs en helt ny stadsdel inklusive ett nytt resecentrum, det största och mest komplexa projektet någonsin i Västerås stadsutveckling. Hela Mälarportsområdet kan liknas vid en liten stad då den 100 hektar stora ytan binder samman flera stadsdelar. Området som tidigare präglats av industri förvandlas med hållbarhet och nytänkande i fokus, och innovation präglar varenda kubikmeter. Hela området ska stå klart runt år 2045-2050, säger ABB i ett pressmeddelande.

ABB ska tillsammans med Västerås stad, Mälarenergi, ABB:s tillväxthub SynerLeap, Utilifeed, Renbloc, Novas House och Microsoft (Sigma) utveckla nya digitala lösningar för Mälarporten. Detta i det statligt finansierade innovationsprojektet ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet" som drivs av Policy Impact och finansieras av Formas via Smart Built Environment.

– Det handlar om att få in ny teknik redan i planeringsfasen när vi bygger för att skapa hållbara städer. Därför har vi skapat ett konsortium med Sveriges ledande kompetens för simulering av stadsbyggnad som tillsammans ska energioptimera och anpassa Västerås nya resecentrum för att ge så lite klimatpåverkan som möjligt. Vi vill tillsammans göra fastigheter smarta och är glada över att kunna bidra till att göra Västerås till en ännu mer hållbar stad, säger Mikael Miglis, Digital lead på ABB Electrification i Sverige.

Mikael Miglis ABB Electrification

Mikael Miglis, Digital lead på ABB Electrification i Sverige

Bild: Jonas Billberg

Tillsammans ska de bygga upp en digital tvilling över stadens energisystem för att få koll på energibalansen: distribution, -produktion och -konsumtion. En digital tvilling är en virtuell representation av en tillgång som gör det möjlig att inte bara dra lärdomar i realtid, utan även analysera historik och simulera framtid. Teamet simulerar sedan en byggnad, det nya resecentret, för att se hur fastigheten påverkar hela stadens energibehov, med den specifika energiprofilen och användandet av byggnaden i åtanke. De kan då utveckla byggnaden och dess tekniska innehåll för att minimera miljöpåverkan redan under planeringsstadiet.

ABB:s Ability™ Optimax-plattform används för att visualisera och optimera energiflödet i fastigheten och möjliggör för de andra aktörerna att kliva in med sin spetskompetens och samarbeta.

– Det här projektet är en investering i vår framtid och förändrar synen på hur vi integrerar fastigheter med energisystemen i våra städer. För att möta klimatutmaningen behöver vi koppla ihop alla energibärare som värme och elektricitet med energitillgångar, som solceller, batterier och värmepumpar, simulerat i en gemensam plattform. Vi skapar då en förståelse för hur man kan optimera hela energisystemet. Samtidigt kan vi skapa helt nya värden med hjälp av digital teknik och AI, säger Johan Granström, Market Segment Lead Smart City på ABB Sverige.

Johan Granstrom ABB Sverige

Johan Granström, Market Segment Lead Smart City på ABB Sverige

Bild: Jonas Billberg

Exempelvis hämtar företaget Renbloc data från plattformen och redogör i realtid för koldioxidutsläppen. ABB:s applikation för optimering av energiflöden, Optimax, ska visa hur kostnaderna för energi till en byggnad kan minimeras. Med Optimax kan även byggnader användas för att sänka effekttoppar i både fjärrvärmenätet och i distributionsnätet, och på så sätt bidra till hållbara och smarta lösningar för hela staden. Data analyseras sedan för att se hur byggnaden påverkar stadens energisystem och vilka modifieringar som behöver göras.

– Vi har högt ställda hållbarhetsambitioner för Västerås nya resecentrum och den nya stadsdel som nu skapas på ett av Västerås mest centrala lägen. För att möta dessa behöver vi tänka rätt redan i planeringsskedet. AI kan hjälpa oss att identifiera energisystemslösningar som maximerar samhällsnyttan i form av minimal klimatpåverkan, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare på Västerås stad.

– För oss är ett hållbart samhälle första prioritet och det vi lär oss genom Mälarporten kommer förhoppningsvis att kunna appliceras även på andra områden och i större skala, säger Joacim Sundqvist, projektkoordinator på Mälarenergi.

– Om vi ska få ett 100 procent koldioxidneutralt energisystem där byggnader bidrar på ett positivt sätt behöver fastigheters interna energisystem integreras och optimeras mot stadens centrala energilösningar med nya smarta algoritmer. Genom att arbeta med simulering och AI kan vi datadrivet visa vägen framåt.Ambitionen är att vi i gemensam regi ska kunna erbjuda simuleringar och energioptimeringslösningar till alla svenska städer och nå de högt satta klimatmålen i världen, säger Mikael Miglis.

Resecentrum Sparomradet kvallstid

Resecentrum, Västerås

Bild: Västerås stad

Vill du läsa mer? Anmäl dig till nyhetsbrevet