Att tala om solresor i dag kan lätt bli en het diskussion med flygskam som påföljd. Men solresan som Liviu Voinea pratar om är inte en resa som orsakar koldioxidutsläpp, utan tvärtom. Hans resa mot solen startade i finansvärlden, när han märkte att det fanns pengar att tjäna, och samtidigt rädda planeten.

Som den sanne finansman han är så börjar han med visa sina fakturor från elbolaget. Det är minus på summan att betala.

– Jag har installerat solpaneler på mitt hus, och säljer den ström jag inte förbrukar själv och köper sedan tillbaka den när jag behöver den. Och får mer betalt för strömmen jag säljer än vad jag betalar för att köpa tillbaka den. Eftersom det kan vara svårt att tro på så har jag mina fakturor med mig för att visa att det stämmer, berättar Liviu.

28052020 IMG 2543

För Liviu Voinea lyser alltid solen, på ett eller annat sätt.

Nu reser han och hans team runt i Sverige och installerar solkraftsanläggningar, föreläser om solkraft och arrangerar Solsafari.

– Under en Solsafari besöker vi olika solcellsanläggningar runt om i Möklinta och visar på utbudet av olika typer av solpaneler.

Dagens solpaneler behöver inte längre sitta på ett vanligt tak, nya tekniker ger oanade möjligheter.

– Till exempel skulle stora skyltfönster som omger cafét vi sitter i kunna vara solpanelsfönster utan att ta skulle kännas och se ut som ”vanliga” fönster. Eller som terassräcken, broräcken, bullerskydd, fallskydd eller i busskurer.

Men hur fungerar det de dagar solen inte visar sig ?

– En mulen dag räcker kanske elen bara till ditt eget hus och den dagen är du självförsörjande. På natten när solen gått ner köper du tillbaka den el du förbrukar. Man kan säga att du använder elnätet som ett batteri som du laddar på dagarna och använder på nätterna.

Solcellerna omvandlar solljuset till elektricitet i form av likström. Likströmmen görs om till växelström i en växelriktare för att elen ska kunna användas i fastigheten och matas ut på elnätet.

Utveckling och teknik går framåt, och Liviu berättar att de senast inom solteknik är att måla taket med en mycket speciell reflekterad vit färg för att producera el från båda sidorna av solpanelen.

– Det ger cirka 30 procent mer förnybar energi från samma utrymme.

Olika typer av tak kräver olika typer av solpaneler. Har du ett stort tak fungerar det polykristallina solpaneler bättre än de monokristallina som passar till mindre tak. De monokristallina solcellerna har högre verkningsgrad än de polykristallina men är dyrare att tillverka.

–Solenergi är en av de bästa energikällorna på vår jord. Du gör en insats för både miljön och plånboken. Om man börjar fundera på solenergi så är det bäst att begära in offerter och inte tänka på att man ska vänta på ny teknik och att det som finns nu är gammalt om kort tid. Utan tänk på att priserna redan har gått ner genom dagens massproduktion och att man i stället förlorar pengar varje dag som man inte investerar i solenergi, säger Liviu.

”Solenergi är en av de bästa energikällorna på vår jord”

Liviu Voinea

Så fungerar solel

I en solcellsanläggning omvandlar solceller solljuset till elektricitet i form av likström. Likströmmen omvandlas till växelström i en växelriktare, för att elen ska kunna användas i fastigheten och matas ut på elnätet. Elen från solcellerna skickas via växelriktaren ut i fastighetens elnät och används i första hand i fastigheten. Om anläggningen producerar mer el än vad som för stunden behövs i fastigheten så skickas överskottet ut på elnätet. Fastighetsägaren sparar pengar genom att inte behöva köpa lika mycket el utifrån och kan även få betalt för den el som skickas ut på elnätet.

2