Cykel

Bild: Shutterstock

Fagersta i topp tre

Närmare var tredje person med en anställning i Sverige har högst 15 minuters cykelavstånd till jobbet, visar en ny analys från SCB med statistik om samtliga kommuner i landet.

Sverige är visserligen ett land med stora avstånd – men 87 procent av landets befolkning bor i tätorter. Tillsammans upptar dessa endast 1,6 procent av Sveriges landareal.

– Nästan 1,2 miljoner av landets anställda har en teoretisk möjlighet att cykla till arbetet inom 15 minuter om man utgår från avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Det motsvarar en tredjedel av de som har anställning. Av dem är 56 procent kvinnor och 44 procent män, säger Fredrik Andersson, nationalekonom och analytiker på SCB.

Restiden mellan bostad och arbetsställe är en uppskattning längs väg- och cykelvägar. Ett statistikprogram har valt ut den snabbaste cykelrutten och beräknat restiden utifrån en antagen medelhastighet på cirka 18 kilometer i timmen. Hastigheten tar hänsyn till exempelvis rödljus, trafikkorsningar och annan trafikpåverkan.

Kortast i mindre kommuner

Det är i mindre kommuner som störst andel av de anställda kan cykla till arbetet inom 15 minuter. Flera av kommunerna med kortare cykelavstånd kännetecknas av en liten befolkning och få tätorter. När många arbetar inom centralorten där de själva bor blir cykelavstånden kortare.

– I topp finns Kiruna kommun, där 66 procent av de anställda kan cykla till arbetsplatsen på en kvart. Därefter följer Fagersta och Arvidsjaur med 64 procent, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

I andra änden finns kommuner utanför landets tre storstäder

– I pendlingskommunerna Ale och Härryda utanför Göteborg samt Lomma utanför Malmö, och Knivsta mellan Uppsala och Stockholm, har bara runt var tionde anställd möjlighet att cykla till jobbet på under 15 minuter. Det är den lägsta andelen i landet, säger Fredrik Andersson.

Anmäl dig till nyhetsbrevet