7

Bild: Greenely

Greenelys mål är att minska din energianvändning hemma

Företaget Greenely har skapat en app som analyserar energianvändningen i hemmet. Med hjälp av beteendevetenskap och teknik ger appen råd som sänker energianvändningen. Nu vill företaget lansera appen i Europa, till länder där kostnaden för el är hög.

Resan med Greenely började som ett examensarbete. Mohammad Al Abassi, Tanmoy Bari och Fredrik Hagblom läste alla till civilingenjörer och fann både varandra och en outnyttjad potential i de smarta elmätarna som installerats i svenska hushåll. Det resulterade i en app, Greenely, som idag har 100 000 användare och är redo för att växa.

– Det är en app som ger dig fullständig information om hur energianvändningen ser ut i just ditt hushåll. Du behöver inte installera någon extra skärm på väggen, utan appen läser av den information som din smarta elmätare anger, säger Mohammed Al Abassi.

”Projektet innehöll två pilotstudier, en i Västerås och en i Kalifornien”

Marie Claesson

Det görs flera analyser, exempelvis när på dygnet mest el går åt, om bostaden drar mycket el vid låga utomhustemperaturer, om det skulle löna sig att sätta upp solpaneler och så vidare. Men det säger egentligen inte så mycket om man inte har något att jämföra med, därför ger appen också information om hur det ser ut för liknande hushåll.

Marie Claesson är handläggare på Energimyndighetens avdelning för forskning, innovation och affärsutveckling och hade en första kontakt med Greenely 2014.

– Första gången de ansökte om forskningsmedel så tyckte programrådet, som utvärderade deras ansökan, att idén inte var tillräckligt unik. Det fanns fler aktörer på marknaden som var på väg med liknande idéer.

När de året efter på nytt ansökte om stöd blev de beviljade 5 miljoner kronor. Skillnaden var att de då genomförde ett projekt tillsammans med forskare inom psykologi på Stanforduniversitet i Kalifornien. Att förändra energianvändning genom psykologi var ett nytt begrepp, och lockade Energimyndigheten att stötta Greenely

– Projektet innehöll två pilotstudier, en i Västerås och en i Kalifornien. Sverige och Kalifornien är några av de områden i världen där utrullningen av teknik för smarta mätare kommit längst, samtidigt som förutsättningarna, både tekniskt och ekonomiskt, är väldigt olika vilket gör jämförande pilotstudier intressanta, säger Marie Claesson.

Energibolagen i USA har incitament till att effektivisera energianvändningen bland sina kunder: De tjänar pengar på minskad energianvändning och därför passar tjänster som Greenelys app bra.

– Vi fick genomföra ett projekt för att utvärdera de båda marknaderna och dra lärdomar av hur vi kan hjälpa slutkonsumenter att energieffektivisera, säger Mohammed Al Abassi.

Från början riktade sig Greenely till energibolag för att stärka kommunikationen till deras kunder men idag riktar sig Greenely direkt till konsumenter oavsett energibolag.

Nyligen tog de steget till att själva bli energileverantör.

– Den stora skillnaden är att vi inte vill tjäna pengar på att sälja mer el, vårt mål är ju att förbrukningen ska minska, därför satsar vid på timpris utan påslag. Vår vinst ligger i en fast månadskostnad, säger Mohammad al Abassi.

Från ett examensjobb till två företag inom loppet av fem år lockar onekligen både blickar och investerare till sig. Nu är de redo för att ta sig an Europa och planerar att lansera sin tjänst under 2020.

– Sverige ligger i framkant gällande utvecklingen av att hjälpa konsumenter att förstå sin elkonsumtion, men intresset, möjligheten och behovet är stort i hela världen då kostnaden för el i många länder är mycket högre än för oss i Sverige. Vi vill lansera vår tjänst och har till vår hjälp investerare som tror på oss, säger Mohammed Al Abassi.

Mohammed Al Abassi

Mohammad al Abassi vill hjälpa konsumenter att göra rätt, på ett enkelt sätt.

Bild: Lotta Görling