Förbundet Agenda 2030 firar i år 30 år. 1994 bildades Förbundet Agenda 21 i Västmanland, som det hette då. Inspirationen till namnet kom från programmet Agenda 21 som hade antagits på FN:s miljökonferens i Rio två år tidigare. Den främsta uppgiften för förbundet från början var att ge ut tidningen Gröna Draken. Sedan dess har papperstidningen ersatts av digitala medier, möten och seminarier.

Men de inledande orden i det första numret av Gröna Draken gäller fortfarande:

”Vi väljer själva om vi vill se hopplösheterna eller möjligheterna. På samma sätt kan man betrakta vår miljöförstörda jords framtid: antingen är loppet kört – eller så har vi nu, just nu, möjligheterna att bestämma själva.”

Skillnaden är dock ”möjligheterna att bestämma själva”. De håller på att glida oss ur händerna. Det brådskar.

Redan i Gröna Drakens premiärnummer stod det: ”Växthuseffekten är ett problem som rör oss alla.” Nu 30 år senare är frågan hetare än någonsin. Den globala uppvärmningen har lett till nya värmerekord 2023 både på land och i haven. Krig och oro i världen har eskalerat diskussionen om upprustning och försvar istället för fredsbevarande, samhandling och nödvändiga investeringar i grön omställning.

Det är nu viktigare än någonsin att vi tillsammans arbetar för omställning och för en bättre värld. I vårt län finns flera företag och organisationer som är på rätt spår och har de globala målen högt på sin agenda. Vi kan alla bidra för att göra vårt Västmanland bättre.

Förbundet Agenda 2030 samlar kommuner, föreningar, studieförbund, universitet, Länsstyrelsen, skolor och företag med flera under samma paraply. Vi har alla gemensamt att vi tillsammans vill verka för FN:s 17 globala mål Agenda 2030, som antogs av FN:s medlemsstater 2015. Vi tror att nyckeln för en hållbar förändring är att samlas och samverka kring kunskap och information. I smått som stort.

Vill du också vara med och fira vårt 30-åriga arbete för ett hållbart Västmanland och fortsätta arbetet tillsammans minst 30 år till?

Välkommen att fira med oss! Tillsammans kan vi göra vårt län – och världen - lite bättre.

Hälsningar från styrelsen

Carin Lidman, ordförande, Mälarenergi AB

Sebastian Schwede, vice ordförande, Mälardalens universitet

Åsa Sars, Länsstyrelsen Västmanland

Caroline Närhi, Västerås Folkhögskola

Anne Halldin, Svenska Naturskyddsföreningen

Monika Stolpe Nordin, Västerås stad

Edwin O´Brien, RF Sisu Västmanland

Karin Spector, Svenska Kyrkan Västerås stift

Sofia Österberg, Västmanlands länsbildningsförbund

Mikael Vilbaste, Miljöpartiet i Västmanland