Image001

Förbundet Agenda 2030 möter Åsa Sars

Åsa Sars är Agenda 2030 samordnare på Länsstyrelsen i Västmanlands län och ny ledamot i styrelsen. Möt Åsa, som tror att nyckeln för att att nå de globala målen enligt Agenda 2030 är samverkan. I stort som smått.

Det är spännande att arbeta med viktiga framtidsfrågor och i synnerhet med hållbar utveckling.

– Att vara en del av det och göra en meningsfull insats för i samhället som vi lever i. Jag är samhällsplanerare och kulturgeograf och arbetar som utredare på Länsstyrelsen i Västmanland. säger Åsa.

En stor del av arbetet handlar om att utveckla arbetet med Agenda 2030 inom länsstyrelsen i Västmanland, men även inom länsstyrelserna i Sverige. Under hela sitt yrkesliv har hon arbetat mycket med regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor på storregional nivå, bland annat inom Stockholm-Mälarregionen. På somrarna och långhelgerna åker hon gärna med familjen till sommarhuset i När på sydöstra Gotland.

– Jag har mina rötter i Norrbotten och har bott nästan tjugo år i Umeå. På fritiden sjunger jag i kören CamerataInCantus i Västerås. Jag tycker om konst och kultur. Det är kul att träna och vara ute i naturen. Det är roligt med mat och att bjuda hem vänner på en god middag.

Hur kan Förbundet hjälpa er i er verksamhet? Jag ser fram emot att vidga samverkan och nå ut till fler aktörer, inte minst allmänheten för att öka kunskapen om Agenda 2030. Det är också viktigt att nå ut till och involvera dagens ungdomar för att lyssna på deras visioner om framtiden. Jag hoppas också att vi ska få inspiration och idéer till arbetet för hållbar utveckling i Västmanland.

Vilka styrkor har ni i ert Agenda 2030 arbeta som ni kan dela med er? Länsstyrelsen arbetar för att Västmanland ska bli en bättre plats att bo och verka på. Vi arbetar inom många olika områden för att utveckla ett långsiktigt hållbart Västmanland. Vår kärnverksamhet har koppling till i stort sett alla globala mål inom Agenda 2030 och till ett 30-tal politikområden. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och främja länets utveckling. Länsstyrelsen har ett helhetsperspektiv och väger olika samhällsfrågor mot varandra. Men även ett regionalt perspektiv:

Vi samordnar och driver utvecklingen i hela Västmanland tillsammans med andra aktörer.

Vi arbetar för en bättre och mer variationsrik miljö.

Vi arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle.

Det finns mycket expertkunskap inom länsstyrelsen och vi har också en väl utvecklad samverkan mellan länsstyrelserna, vilket gör att man kan få värdefull hjälp med svar på många olika frågor.

Samverkan är A och O för insatser för att nå de globala målen enligt Agenda 2030. Länsstyrelsen driver miljö- och klimatrådet, jämstställdhetsrådet samt integrationsrådet och i råden medverkar en stor bredd av aktörer i länet. Med dessa samverkansarenor är intentionen att driva projekt och processer som bidrar till en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Vilka svagheter har ni ? Vi önskar att vi hade mer resurser för att initiera, driva och stötta olika processer.

Förslag på aktiviteter som vi skulle vilja delta i?Workshops, seminarier och nätverk.

”Samverkan är A och O för insatser för att nå de globala målen enligt Agenda 2030.”

Åsa Sars