Sebastian Schwede

Förbundet Agenda 2030 möter: Sebastian Schwede

Sebastian Schwede är vice ordförande i vår styrelse. Han är docent i ämnet miljöteknik och forskar samt undervisar på Mälardalens högskola.

Klimatpåverkan, resurser samt relaterade utmaningar är de utmaningar som Sebastian brottas med dagligen i sin tjänst som forskare och lektor på högskolan.

– Att skapa en samverkan med alla samhällsaktörer är avgörande för att kunna bemöta dessa stora utmaningar. Det är otroligt viktigt att vi börjar och fortsätter dialogen i samhället, men även att vi börjar handla och omsätta det som vi redan vet för att uppnå ett hållbart samhälle utvecklat för alla, säger Sebastian.

”Det är otroligt viktigt att vi börjar och fortsätter dialogen i samhället, men även att vi börjar handla och omsätta det som vi redan vet för att uppnå ett hållbart samhälle utvecklat för alla”

Sebastian Schwede

Hur kan Förbundet Agenda 2030 hjälpa Mälardalens högskola? Genom att bland annat sprida forskningsresultat till samhällsaktörer, initiera projekt och eller förmedla kontakt för projektansökningar med FA2030 organisationer.

Vilka styrkor har ni i ert Agenda 2030 arbeta som ni kan dela med er? Vi har mycket forskning som är relaterad till Agenda 2030 inom flera olika områden.

Vilka svagheter har ni? Det saknas en central avdelning som styr utvecklingen på ett systematiskt sätt

Vilka aktiviter ni skulle vilja delta i? Seminarier/webbinarier för att dela kunskap/utveckla samhällsrelevanta idéer.