I Stock 1079721956

Bild: iStock

Intresset för Västmanlands cykel- och vandringsleder ökar

Under 2021 valde fler västmanlänningar och hitresta att turista längs med länets utvalda cykel- och vandringsleder. Det konstaterar cirka 90 procent av de förvaltare och turismföretag som arbetar med lederna

Svaren kommer från en undersökning som nyligen genomförts av Trails of Västmanland, ett regionalt samarbete med målsättning att erbjuda hållbara och kvalitetssäkrade naturupplevelser utmed länets utvalda cykel- och vandringleder.

– Undersökningen visar att intäkterna från besökarna har ökat jämfört med föregående år, vilket beror på att allt fler efterfrågar vandringspaket, uthyrning av utrustning till exempel mountainbikecyklar samt caféer och boende, säger Henrik Wester, turismchef, Västmanland Turism - en del av Region Västmanland.

Saknar tillgång till toaletter och vatten

Majoriteten av de tillfrågade turismföretagarna och förvaltarna anser att länets cykel- och vandringsleder är i gott eller mycket gott skick. Däremot konstaterar man att besökarna efterfrågar tillgång till toaletter, vatten för påfyllning av flaskor, cykeltvätt samt tips på var det finns möjlighet att fika och äta. Många besökare saknar även tydligare information om specifika leder, och om det finns specifika regler för området där lederna startar.

– Tillsammans med länets kommuner, lokala arbetsgrupper och turismföretag utvecklar och kommunicerar vi de bästa lederna för att locka både besökare och invånare att upptäcka länet till fots, på cykel eller i kanot. På webbplatsen och i appen Naturkartan finns kartor, ledbeskrivningar och lärorika artiklar samlat under namnet Trails of Västmanland, avslutar Henrik Wester.

”På webbplatsen och i appen Naturkartan finns kartor, ledbeskrivningar och lärorika artiklar samlat under namnet Trails of Västmanland”

Henrik Wester

Trails of Västmanland

Trails of Västmanland är en guide med länets bästa cykel och vandringsleder som vänder sig till besökare och länets invånare. På webbplatsen (www.trailsofvastmanland.se) och i appen Naturkartan finns kartor, beskrivningar av leder och artiklar med praktisk information som underlättar planeringen när man vill vandra, cykla eller paddla i Västmanland.

Trails of Västmanland är ett regionalt samarbete med målsättning att erbjuda hållbara och kvalitetssäkrade naturupplevelser. Västmanland Turism samordnar arbetet och ansvarar för kommunikationen av de utvalda lederna.