Shutterstock 2084641204

Liten mängd lakrits höjer blodtrycket

Det är välkänt att att stora mängder lakrits kan leda till högt blodtryck. En nyligen genomförd studie av forskare vid LiU visar nu att även små mängder lakrits kan ha en liknande effekt på blodtrycket. Dessutom upptäckte man att de personer som hade starkast reaktion också visade tecken på belastning på hjärtat.

Lakrits kommer från en växtrot och har länge använts för medicinska ändamål och för att smaksätta saker. Men det är känt att äta lakrits kan höja blodtrycket. Det beror mest på ett ämne som kallas glycyrrhizinsyra. Det påverkar hur mycket vätska kroppen har genom att påverka ett enzym i njurarna. Högt blodtryck ökar risken för sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen.

Har man satt en säker gräns?

Europeiska unionen och Världshälsoorganisationen har sagt att det förmodligen är säkert för de flesta att äta 100 milligram glycyrrhizinsyra om dagen. Men vissa äter mer lakrits än så. Livsmedelsverket i Sverige säger att ungefär 5 procent av människorna äter mer än den här nivån. Det är inte så enkelt att veta hur mycket glycyrrhizinsyra man får i sig när man äter lakrits. Det varierar mycket beroende på vilken typ av lakrits man äter och hur den är gjord.

I studien mätte forskarna noga mängden glycyrrhizinsyra i lakritsen som testades, och de hade också en grupp som fick en produkt utan lakrits för att jämföra.

Åt lakrits i två veckor 

Forskarna lät 28 kvinnor och män mellan 18 och 30 år äta lakrits eller en kontrollprodukt som inte innehöll lakrits under två veckors perioder. Lakritsen vägde 3,3 gram och innehöll 100 milligram glycyrrhizinsyra, vilket är den mängd som anses vara säker för de flesta att äta varje dag. Deltagarna fick slumpmässigt välja att äta antingen lakrits eller kontrollprodukten först under två veckor, sedan göra ett uppehåll i två veckor, och sedan äta den andra produkten i ytterligare två veckor. På det här sättet kunde forskarna se hur både lakrits och den andra produkten påverkade samma person. Deltagarna mätte sitt blodtryck hemma varje dag. I slutet av varje period mätte forskarna nivåerna av olika hormoner, saltbalansen och hur mycket belastning hjärtat hade.

Forskarna lät 28 kvinnor och män mellan 18 och 30 år äta lakrits eller en kontrollprodukt som inte innehöll lakrits under två veckors perioder. Lakritsen vägde 3,3 gram och innehöll 100 milligram glycyrrhizinsyra, vilket är den mängd som anses vara säker för de flesta att äta varje dag. Deltagarna fick slumpmässigt välja att äta antingen lakrits eller kontrollprodukten först under två veckor, sedan göra ett uppehåll i två veckor, och sedan äta den andra produkten i ytterligare två veckor. På det här sättet kunde forskarna se hur både lakrits och den andra produkten påverkade samma person. Deltagarna mätte sitt blodtryck hemma varje dag. I slutet av varje period mätte forskarna nivåerna av olika hormoner, saltbalansen och hur mycket belastning hjärtat hade.

– I studien såg vi att ett dagligt intag av lakrits som innehöll 100 mg glycyrrhizinsyra höjde blodtrycket hos unga friska personer. Det har tidigare inte visats vid så små mängder lakrits, säger Peder af Geijerstam, doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet och ST-läkare i allmänmedicin, och studiens huvudförfattare.

Forskarna undersökte också två hormoner, renin och aldosteron, som påverkas av lakrits och reglerar kroppens vätskebalans. Båda dessa hormonnivåer minskade när personerna åt lakrits. Den delen av deltagarna som var mest känsliga för lakrits, vilket mättes genom att deras renin- och aldosteronnivåer sjönk mest efter att de hade ätit lakrits, upplevde också en liten ökning av kroppsvikt. Detta antas bero på att deras kroppar behöll mer vätska. Dessutom hade denna grupp högre nivåer av ett protein som hjärtat producerar mer av när det behöver arbeta hårdare för att pumpa runt blodet i kroppen, kallat N-terminal pro-brain natriuretisk peptid (NT-proBNP). Detta indikerar en ökad mängd vätska i kroppen och ökad belastning på hjärtat hos de personer som var mest känsliga för lakritsens effekter.

– Våra resultat pekar på behovet av att vara försiktigare med rekommendationer och etiketter för livsmedel som innehåller lakrits, säger Fredrik Nyström, professor vid samma institution och ansvarig för studien.