Bild: Lotta Görling

Företaget Redivivus har funnits sedan 2015 och startade med att åka runt för att reparera och serva mobilverkstäder runt om i landet. Men nu är det istället lokalen på Bäckby i Västerås som blivit den stora verkstaden och trasiga LCD-skärmar levereras till dem istället.

– Nu kan vi serva både privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar med hållbara reparationer, säger Kaveh Kardoni, ägare av Redivivus.

De har blivit både Miljönär-märkta, Klimatsmarta och har ett samarbete med Sims gällande återvinning av avfall på korrekt sätt.

– Redivivus betyder att återuppliva på latin och som namnet antyder så renoverar vi och återvinner marknadens idag trasiga och oanvändbara LCD-skärmar och iPhoneglas.

I Sverige säljs det ungefär fyra miljoner mobiler varje år, enligt Naturskyddsföreningen. Men bara drygt tolv procent återvinns på ett korrekt sätt. Tillverkning av en mobiltelefon ger upphov till 86 kilo avfall i form av gruvavfall och slaggprodukter visar en beräkning av Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet. Det finns stora miljö̈vinster med att producera färre produkter och istället reparera eftersom man då kan minska avfallsfotavtrycket.

Företaget är ett av få i Sverige som reparerar och renoverar trasiga LCD-skärmar, spelkonsoler, datorer, TV och surfplattor. De flesta trasiga LCD-skärmar som behöver renoveras kommer från andra reparatörer. Miljön i verkstaden är helt dammfri och all elektronik återvinns.

– Det har tagit oss väldigt många arbetstimmar för att hitta rätt koncept för kunna laga och att återvinna alla delar, vi har även fått bygga om vissa av maskinerna så det ska passa.

Maskinerna är köpta i Kina och har genom åren fått arbeta hårt för att allt ska fungera tipp-topp.

– Där en stor fördel för miljön att Lcd-skärmar renoveras lokalt, vi minskar betydligt på antalet transporter till och från Asien, säger Kaveh.

För att komma in i verkstaden behöver man passera en luftdusch, på golvet ligger det klibbmattor och verkstaden är ett renrum med 99,7 procent ren luft för bästa resultat. På borden stor det sju olika maskiner som behövs för att plocka isär trasiga skärmar lager för lager och sedan bygga ihop dem lager för lager på nytt. Väggar, kläder, skor och möbler är specialbeställda för att inte alstra elektricitet.

Intresset är stort för att renovera skärmar på hemmaplan och Redivivus har flera företagskunder vars skärmar de reparerar regelbundet.

– Det betyder mycket för både privatpersoner och företagen att veta att vi tar hand om återvinning på ett korrekt sätt, det och att vi är lokala gynnar oss. Nu har vi tecknat oss för en större lokal för att kunna expandera. Men först måste vi säkra så vi för tag på reservdelar från återvinningsföretagen så vi inte lovar något vi inte kan hålla. Vi ska laga all elektronik på ett hållbart och klimatsmart sätt, säger Kaveh.

”Den cirkulära ekonomin snurrar vidare”

Kaveh Kardoni
Redivivus 1

Bild: Lotta Görling

Två snabba frågor till Kaveh Kardoni

Hur bidrar ni för att skapa ett hållbart samhälle?

Vi renoverar känslig elektronik som vi alla vet är en stor bov inom avfall och har absolut störst påverkan på vår miljö i och med den kvantitet av elektronik som kommit till under de senaste 15-20 åren. Vi renoverar telefoner, surfplattor, datorer med återanvändning som mål. Vår vision är att avfall ska komma från svenska hushåll, renoveras och repareras i Sverige som i sin tur hamnar på den svenska marknaden igen.

Vad betyder hållbar utveckling för dig personligen ?

För mig som entreprenör ser jag hållbar utveckling som nya lösningar, att våga, skapa, följa upp och utveckla. Hållbar utveckling för mig är en process som aldrig blir optimal, jag ser på arbetet med hållbar utveckling som något som aldrig når ett optimalt läge och där finns alltid utvecklingspotential. Att ständigt ligga i framkant och utveckla då vi på vår planet ligger lite efter så finns där en hel del arbete att ta igen.