Joakim Öhrndalen, avdelningschef Västmanland, är mån om folkbildningen och ger oss en inblick i folkbildningens hjärta när Studieförbundet Vuxenskolan har öppet hus i nya lokalerna i Västerås.

– Här har vi all verksamhet samlad på ett och samma plats, det väcker nyfikenhet och inspiration. Folkbildningen som utbildningsform är unik i sig, och en enorm potential i dagens samhälle. Vi vill ge människor möjligheter och plats för nytänkande, därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.

Lena Bergquist är projektledare för Samtalsgrupp Senior som finns i Västerås, Sala, Köping, Surahammar, Hallstahammar, Kolsva och på väg till flera orter. Samtalsgrupp Senior på finska startar från den 1 januari 2020. I projektet ska tre ledare – som både kan svenska och finska - anställas.

– Det handlar om att ta vara på livet utifrån de förutsättningar man har och därmed öka möjligheten att uppleva mer inspiration i vardagen. Samtalsgrupp Senior erbjuder även deltagarna nya sociala sammanhang, berättar Lena.

Ledarna i samtalsgrupperna är själva seniorer med en bakgrund från yrken inom vård, hälsa och omsorg. Deltagarna träffas fem gånger och samtalen kretsar kring olika teman varje gång.

– I utvärderingar ser vi att deltagarna uppskattar samtalsämnena, gemenskapen, ledarna och fikat förstås. Hela 95 procent av alla deltagare rekommenderar i hög grad andra seniorer att delta, säger Lena.

En annan nyhet som Studieförbundet Vuxenskolan har är grupper i Shared Reading.

– Shared Reading - Läs tillsammans, är en gemensam läsning som görs i grupp, berättar Anette Edefalk, verksamhetsutvecklare.

En utbildad läsledare har förberett en text som ledaren läser högt. Det kan vara en dikt, novell eller ett stycke ur en bok och sedan börjar samtalet om texten.

– Svåra ord reds ut, och man närmar sig texten mer och mer. Det som är det magiska med samtalet om texten är att det är betraktaren som berättar utifrån dess egna erfarenheter och känslor, och det varierar mellan oss alla. Vi deltar i ett gemensamt utforskande av texten med tankar och associationer, säger Anette som varmt rekommenderar alla att delta.

För att snabbt komma in i svenska samhället behövs det inte bara kunskap om språket utan även att förstå hur samhället fungerar i alla delar. Camilla Bohm-Coleman är verksamhetsutvecklare inom området integration och funktionsnedsättning.

– Nya lokalen är toppen med tanke på att den är tillgänglighetsanpassad, men jag saknar det stora köket som jag hade tillgång till i gamla lokalerna. När man arbetar med integration så är det alltid enklare att prata samtidigt som man visar. Vi har läxläsning för barn samtidigt som vi har studiecirklar för de vuxna, och de mest lärorika tillfällena är när vi lagar mat eller mellanmål tillsammans.

Studieförbundet har tagit fram studiematerial om Demokrati på lätt svenska, som används flitigt i grupperna, men som även spridits runt om i Sverige.

– Den sista begränsningen för allmän rösträtt togs bort först 1989, då omyndighetsförklaringen försvann från svenska lagstiftning, Det är enormt viktigt att alla grupper i samhället förstår den demokratiska processen, det är en rättighet att få ta del av demokratin, säger Camilla.

DSC 0510

Musikverksamheten är stor med tre musikhus i länet. Två i Västerås och ett i Sala.