Pexels cottonbro studio 4918154

Bild: cottonbro studio, Pexels

När solceller och jordbruk går hand i hand mot en hållbar framtid

I framtiden kan solceller och jordbruk komma att dela samma mark och skapa nya möjligheter för såväl energiföretag som jordbrukare. Ett nyligen påbörjat projekt på MDU (Mälardalens universitet) utforskar potentialen i detta koncept, som kallas "solbruk."

Syftet med det fyraåriga projektet, som går under namnet "Solbruk i Skåne," är att utreda hur solenergiproduktion och jordbruk kan samexistera på ett effektivt sätt. Tidigare tester, både i utlandet och vid vallodlingar i Mälardalen, har gett positiva resultat. Det nuvarande projektet fokuserar på att förstå hur "solbruk" (även känt som agrivoltaik internationellt) kan fungera i Skåne. Projektet involverar ett brett samarbete mellan akademiker, företag och den offentliga sektorn.

Bengt Stridh, en universitetslektor och projektledare på MDU, berättar att hans forskarteam tidigare genomförde ett liknande projekt i mindre skala på Kärrbo prästgård i Mälardalen. Han beskriver skillnaderna mellan de två projekten:

- Det här projektet är på en annan plats med ett annat klimat. Det kan vara andra grödor som är lämpliga att odla, exempelvis sockerbetor, vilket inte var relevant i Mälardalen. Dessutom blir solcellsanläggningen betydligt större än i Kärrbo. Vi hoppas därmed kunna studera flera olika grödor samtidigt, vilket kommer att göra det möjligt för oss att snabbare dra slutsatser om vilka grödor som lämpar sig att odla tillsammans med solcellsanläggningar.

Projektet har höga förhoppningar om att leverera flera positiva resultat och effekter. Bengt Stridh säger:

-Vi vill visa hur man på bästa sätt kan implementera solbruk i Skåne genom att optimera kombinationen av solceller och jordbruk. Vi hoppas också att demonstrationsanläggningen som kommer att byggas visar att solbruk är en framtida affärsmöjlighet för skånska markägare, jordbrukare och solcellsindustrin.

Resultaten från projektet har potential att påverka både jordbrukare och företag inom energi- och livsmedelsbranschen betydligt. Bengt Stridh påpekar att konflikten mellan jordbruk och ökad elproduktion, som har lett till att Länsstyrelsen har avslagit flera solcellsparker i Skåne (många av dem planerade på jordbruksmark), kan möjligtvis lösas genom detta projekt. Samtidigt kan solbruk bidra till att göra jordbruket mer lönsamt, något som är av stor vikt för att bevara svenska jordbruk och öka självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige.

Under de senaste två åren har intresset för att bygga solcellsparker i Sverige ökat avsevärt. Ett av de största hindren för snabb utveckling inom området har varit att hitta lämpliga platser för anläggningarna, inklusive en närliggande och lämplig elanslutning.

– Om konflikten kan lösas mellan jordbruk och solelproduktion öppnas en mångmiljardmarknad för solcellsparker i Sverige, menar Bengt Stridh.

Bsh01

Skåne blickar mot en solig framtid, projektet strävar efter att optimera solceller och jordbruk för framtida affärsmöjligheter, säger Bengt Stridh, universitetslektor och projektledare på MDU.

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle.