Pappersbruk ivl

Negativa utsläpp tillfälligt lösning enligt ny rapport

Kan negativa utsläpp bidra till att uppnå Parisavtalets temperaturmål?

Kenneth Mollersten

Kenneth Möllersten, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet och en av författarna till rapporten.

En ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten analyserar hur borttagning av koldioxid från atmosfären, så kallade negativa utsläpp, kan bidra till att uppnå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål.

Bland annat analyseras risker förknippade med negativa utsläpp, som att utfasningen av fossila bränslen kan försenas, och hur dessa risker kan hanteras.

– För att uppnå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål är det nödvändigt med snabba och genomgripande minskningar av utsläppen. Efter dessa måste kvarvarande, svåra växthusgasutsläpp balanseras genom negativa utsläpp för att möjliggöra nettonollutsläpp och slutligen nettonegativa utsläpp, förklarar Kenneth Möllersten, en forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet och en av författarna till rapporten.

Rapporten påpekar att nettonegativa utsläpp är nödvändiga för att rätta till tillfälliga överskridanden av temperaturmålet. Samtidigt betonar forskarna att det finns risker kopplade till dessa negativa utsläpp.

– Det inkluderar förseningar i avvecklingen av fossila bränslen, risken att koldioxid som avlägsnats från atmosfären åter släpps ut (kallat läckageeffekter) samt utmaningar kopplade till mätning och verifiering. Rapporten analyserar och föreslår sätt att hantera dessa risker, meddelar Kenneth Möllersten i ett pressutskick.

Författarna noterar att den nuvarande politiken fortfarande är inriktad på att uppnå nettonollutsläpp och betonar vikten av att redan nu tilldela ansvaret för att kompensera för en överskriden utsläppsbudget för att på så sätt skapa realistiska förutsättningar för en global ekonomi med nettonegativa utsläpp på lång sikt.