Halloween

Bild: Monstera Production

Så gör du kemikaliesmarta halloween-val

En undersökning från Kemikalieinspektionen visar att flera halloweenartiklar innehåller högre halter av farliga ämnen än vad lagen tillåter.

Kemikalieinspektionen har granskat barnprodukter som plastleksaker, slajm och utklädningskläder och hittat för höga halter av farliga ämnen i 15 procent av varorna. Bland halloweenartiklarna var andelen ännu högre, där innehöll 20 procent för höga halter.

Av 297 undersökta leksaker och barnprodukter innehöll 44 farliga ämnen i högre halter än vad lagen tillåter. 35 av de undersökta produkterna var ¬halloweenartiklar som ansiktsmasker och dekorationer och 7 av dem hade för hög halt farliga ämnen. Ftalater var det ämne som hittades i flest varor. Det återfanns i mjuk PVC-plast som till exempel i dockor och badleksaker. Bly i lödningar på elektriska produkter var också vanligt förekommande. Andra ämnen som hittades var kadmium, bor och bisfenol A.

- I de flesta fall innebär ämnena inga akuta risker för barns hälsa, men de bidrar till den totala exponeringen av farliga ämnen som barn utsätts för och många av dem har egenskaper som kan ge upphov till hälsoproblem om man utsätts för dem under en längre tid, säger Frida Ramström som är inspektör på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Flest problem vid e-handel

De granskade leksakerna såldes bland annat via marknadsplatser på nätet, av leksaksaffärer, museer, profilföretag och i dagligvaruhandeln. Flest problem fanns på marknadsplatserna och det är återkommande i Kemikalieinspektionens inspektioner. En anledning är troligen att varorna i de flesta fall säljs av företag utanför EU direkt till konsumenter. Det finns då inget företag som är ansvarigt för att varorna uppfyller kraven i EU-lagstiftningen.

- Mitt råd till konsumenter är att köpa leksaker av bra kvalité och från väletablerade företag säger Frida Ramström. Då minskar du risken att få hem varor med otillåtna ämnen.

Många varor saknade rätt märkning

30 procent av varorna hade också någon typ av märkningsbrist, till exempel att det saknades kontaktuppgifter till tillverkaren. Leksaker och elektriska produkter ska vara CE-märkta, men flera av varorna som innehöll otillåtna ämnen var CE-märkta trots att den märkningen ska intyga att varan är säker. Det kan röra sig om misstag, det vill säga att förbjudna ämnen hamnat i varorna trots goda kontroller. Men det kan även bero på att tillverkare inte gör alla kontroller som är nödvändiga.

- Det är ett problem att CE-märkning sätts på varor som inte är säkra, säger Frida Ramström. Men vi rekommenderar ändå att man letar efter CE-märkta varor när man ska handla leksaker och elektriska produkter för risken för otillåtet innehåll är ändå högre bland varorna som saknar märkningen.

Eftersom barn är särskilt känsliga för exponering av kemiska ämnen så är lagstiftningen kring leksaker extra stark. I samband med inspektionen har Kemikalieinspektionen kontaktat alla företag och nästan samtliga valde att frivilligt stoppa försäljningen av varorna.

Råd till konsumenter

 • Köp leksaker och andra varor av bra kvalitet, från kända varumärken och väletablerade företag.
 • Köp inte leksaker som saknar CE-märke
 • Undvik att köpa varor från marknadsplatser där säljaren finns utanför EU. Det finns risker att de inte uppfyller säkerhetskraven i EU-lagstiftningen.
 • Om du har köpt en vara som du misstänker innehåller farliga kemikalier, kontakta företaget du har köpt den av. Du kan också höra av dig till oss på Kemikalieinspektionen.
 • På vår webbplats finns fler råd om vad du som konsument kan tänka på.

Råd till företag som säljer varor

 • Köp endast varor från seriösa leverantörer med dokumenterad kunskap om kemikaliekraven i EU-lagstiftningen för varor.
 • Skaffa kunskap om vilka kemikaliekrav som ställs på den typen av varor som du säljer
 • Ställ specifika krav på din leverantör om vilka kemikaliekrav de ska uppfylla och begär in testrapporter som visar att varorna klarar dessa krav. Substitutionscentrum har tagit fram stödmaterial för detta ändamål.
 • Kontrollera att leksaker och elektriska produkter som du säljer har all relevant märkning.
 • Låt göra egna tester av stickprover för att följa upp kraven du ställt på din leverantör.
 • Undvik ämnen på kandidatförteckningen om de inte absolut behöver finnas i de varor du säljer.
 • Bevaka Safety Gate för att se i vilken typ av varor som myndigheter hittar brister.
 • Om du behöver hjälp, kontakta din branschförening, anlita en konsult eller kontakta oss på Kemikalieinspektionen.
 • På vår webbplats finns fler råd om vad företag som säljer olika varor kan tänka på.

Missa inga nyheter