180207 PB08

Ur kris föds innovation och kämpaglöd

Karin Bodin på Polarbröd hade länge närt en dröm om att göra saker tillsammans med andra. Att kombinera deras 100-åriga erfarenhet av innovation inom bröd med andra innovativa företag i regionen.

Men först kom pandemin och påverkade hela världen, sedan blev branden för Polarbröd den riktigt stora utmaningen.

– Vi förlorade vårt största bageri i en omfattande brand i augusti 2020. Det bageri som funnits i Älvsbyn sedan 1977 fanns inte mer. Vi bestämde nästan direkt att bygga upp det igen, och i samma veva ta vara på den innovation och klokskap som fanns runt oss, säger Karin Bodin.

Att de skulle bygga upp bageriet i just Älvsbyn var det ingen i ägarfamiljen som tvekade över. Nu står det inskrivet i ägardirektivet.

– Det är inte säkert att en annan ägare hade resonerat på samma sätt, men vi vill finnas kvar i generationer framöver, säger Karin Bodin.

När bageriet inte kunde baka Polarkaka, så skapade men helt enkelt en brödmix. På brödhyllan i butikerna såldes en färdig brödmix, allt för att förse kunderna med Polarbröd.

– Det känns helt fantastiskt att vi så snabbt fick en möjlighet för våra fina kunder att få kunna njuta av Polarkakan tills vi själva kunde börja baka den som vanligt, säger Karin Bodin.

”Det känns väldigt inspirerande att kunna skapa någonting tillsammans för framtiden”

Karin Bodin

Innovationslabb

Smedjan är Polarbrödskoncernen egna innovations-labb som fungerar som en inkubator för olika satsningar och testlabb. När beslutet att bygga upp bageriet igen stod det klart att de ville utveckla Smedjans nätverk. För att engagera fler i återuppbyggandet fördes samtal både på lokal nivå och regional nivå. Intresset blev stort, fler företag och kommunen ville vara med och tillsammans se på möjligheten att göra Älvsbyn till ett nav för framtidens mat och dryck. 2021 gjordes en förstudie under namnet CHARM, som står för Centrum för Hållbar Attraktiv Resilient Mat- och dryckesproduktion.

– Syftet med CHARM är att skapa en blomstrande livsmedelssektor i Norrbotten, som präglas av industriell excellens och bidrar till framtidens hållbara livsmedelssystem. Det känns väldigt inspirerande att kunna skapa någonting tillsammans för framtiden, säger Karin Bodin.

För deltagare i CHARM så har de genomfört en serie workshops för att kartlägga vilka behov och satsningar som behövs för att kunna bli navet i Norrbotten.

– Att få träffas, diskutera och lyfta problem skapar nya möjligheter. Och att få göra det lokalt i norra Sverige för att behålla och utveckla vår kompetens tillsammans ger oss en helt annan grund för framtida lösningar, säger Karin Bodin.

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle