Lokalhanvisning skylt stationen
26 september 2023, Kl. 09:00-12:00 Sala

Klimatanpassningspromenad i Sala-SPECIELLT INBJUDNA

Den 26 september kl. 9-12 sker en promenad med tema klimatanpassning i Sala för kommunens politiker, chefer och tjänstepersoner


Tillsammans med Måns Enander på Länsstyrelsen besöker politiker, chefer och anställda ett antal platser som illustrerar olika aspekter av klimatanpassningens utmaningar.

Utifrån dessa platser diskuteras vad vi vet – och inte vet– om hur klimatförändringarna kommer att påverka Sala stad. Vad kan vi göra för att minimera riskerna för negativ inverkan på våra invånare och vår infrastruktur?