Vs W Klimatanpassningsspelet
25 — 29 september 2023, Västerås och Sala

SPEL under Omställningsveckan vecka 39: SMHI - klimatanpassningsspel-ENDAST BOKADE GRUPPER

Under Omställningsveckan kommer SMHI att vara på plats i Västerås och Sala där de tar emot bokade grupper av gymnasieelever dagtid och bokade grupper kvällstid.

Klimatanpassningsspelet ger ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet passar för användning inom undervisning kring hållbar utveckling, klimat och samhällsplanering och är främst riktat till gymnasieåldrar och äldre.

Men spelet kan med fördel också användas för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun, som kick-off eller liknande.

Klimatanpassningsspelet handlar om att rusta den fiktiva staden Väderköping och dess omgivningar för ett förändrat klimat. Här får du lära dig mer om hur klimatet påverkar vårt samhälle och hur man kan hitta lösningar. Det ger träning i att förstå komplexa sammanhang, förmåga att analysera och lösa problem.

HUR: Spela ett klimatspel med handledare från SMHI som tar ungefär 2 timmar.

FÖR VEM: Spelet vänder sig under dagtid till gymnasieelever och lärare som får en god insyn i hur man kan bygga ett samhälle som ska vara motståndskraftig. Under kvällstid är det bokat för beslutsfattare inom Region Västmanland och länets kommuner.

NÄR: 25/9-27/9 måndag- onsdag är SMHI på plats i Västerås

28/9-29/9 torsdag- fredag är SMHI på plats i Sala

Klimatanpassningsspel

Klimatanpassningsspelet har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samarbete med Linköpings universitet och med gymnasielärare.