Montage affischbild framtidsbilder
27 september 2023, Internt arrangemang av Länsstyrelsen

SKAPA FRAMTIDSBILDER under Omställningsveckan - SLUTET ARRANGEMANG


Att handleda workshops i att Skapa Framtidsbilder- intern utbildningsdag för Länsstyrelsen


Klimatanpassningsarbetet kan och bör leda till ett ännu bättre samhälle än det vi har i dag, men hur kan det se ut när samhället och landsbygden är rustat för att möta klimatförändringarna?

Syftet med utbildningsdagen är att utbilda Länstyrelsen tjänstepersoner som arbetar med klimatanpasssning och i sin yrkesroll genomför dialog-och samverkansaktiviteter med externa aktörer.