Skog-stenmur

Bild: Lotta Görling

25 september 2023, Skogen

SKOGEN under Omställningsveckan - SLUTET ARRANGEMANG

En kreativ skogsexkursion för skogsägare och skogliga aktörer

Med hjälp av framtidsberättelser så arrangerar Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sveaskog en kreativ skogsexkursion för skogsägare som utforskar hur de har lyckats nå målen i klimatomställningen.