Vs W Klimatanpassningsspelet
26 september 2023, Kl.17:00-19:30 Hotel Plaza, Västerås

Spelet om framtiden - en klimatkväll för Västmanlands läns beslutsfattare-SPECIELLT INBJUDNA

Du som beslutsfattare behövs! Därför vänder vi oss direkt till dig med en inbjudan till workshopen Spelet om framtiden.

Klimatförändringen ställer alla sektorer inom samhället inför stora utmaningar. Vi behöver samverka för att klimatanpassningsarbetet ska få de bästa förutsättningar att leda till ett samhälle som står bättre rustat att möta både kort- och långsiktiga klimateffekter.

Inom ramen för Omställningsveckan bjuder Länsstyrelsen i Västmanlands län i samverkan med SMHI in till en kreativ och informativ kväll om klimatförändringen och behovet av klimatanpassning. Spelet om framtiden är en workshop där länets beslutsfattare gemensamt tar sig an kommande klimat-utmaningar i en kreativ inramning.

Som deltagare får du såväl information om klimatförändringen som praktisk övning i att fatta beslut under osäkerhet. Med hjälp av det klimatanpassningsspel som SMHI har tagit fram så kommer ni som grupp att lotsa den fiktiva staden Väderköping fram genom seklet. På ett lekfullt sätt ställs ni inför klimatrelaterade utmaningar och utvärderas på de beslut som ni gemensamt fattat. Ta tillfället att tillsammans med andra beslutsfattare i Västmanland öka den kollektiva klimatkompetensen på ett lustfyllt och intresseväckande sätt.