Donka 003 webb 768x1152

Bild: Alexander Donka

ABB bidrar till att göra modebranschen mer hållbar med innovativ teknik

ABB ska leverera automation, elektrifiering, kvalitetskontrollsystem (QCS), motorer och drivsystem till Renewcells nya industriella textilåtervinningsanläggning i Sundsvall. Renewcell är ett snabbt växande svenskt sustaintech-företag som specialiserar sig på textil-till-textil-återvinning.

Med ABB-teknik omvandlas ett tidigare pappersbruk från SCA till världens första återvinningsanläggning i kommersiell skala för cellulosatextilier – de tas fram genom upplösning av naturmaterial som cellulosa och regenereras därefter för att skapa många olika slags tyger. Renewcell arbetar redan med flera olika modetillverkare och 2020 inledde företaget och H&M-koncernen ett flerårigt samarbete för att ersätta nyfiber med återvunna textilier i kläder.

Nordin renewcell web 8

Avtalet mellan ABB och Renewcell utgör en viktig milstolpe för modeindustrin eftersom branschen har stor påverkan på miljön på grund av produktionen av de råvaror som används till klädtillverkning.

Bild: Emil Nordin

Avtalet mellan ABB och Renewcell utgör en viktig milstolpe för modeindustrin eftersom branschen har stor påverkan på miljön på grund av produktionen av de råvaror som används till klädtillverkning, säger Abb i sitt pressmeddelande. Enligt Renewcells preliminära beräkningar förbrukar textilfiber som tillverkats av återvunna råmaterial cirka 50 liter färskvatten per kilo i produktionen jämfört med cirka 1 600 liter för bomull och 90 liter för cellulosamaterialet viskos, som inte är gjort av bomull. Med en maximal produktionskapacitet på 60 000 ton per år kan Renewcells innovativa strategi bidra till att spara cirka 90 miljarder liter färskvatten, vilket motsvarar 36 000 simbassänger av olympisk storlek. Processen minskar också avfallsmängden, plastföroreningar och utsläpp av både koldioxid och kemikalier. Användningen av återvunnet tyg kan hjälpa varumärken att hålla sina löften om att minska sin negativa miljöpåverkan.

– ABB-teamet har bevisat sin unika förmåga att leverera en komplett automations- och elektrifieringslösning som bygger på deras produkter och tjänster. De har den kunskap, närvaro och erfarenhet vi behöver för att projektet ska hålla både budget och tidplan. Vi delar också en gemensam vision vad gäller resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och hållbarhet, så vi är glada att arbeta nära tillsammans med dem i detta spännande projekt. säger, Patrik Lundström, vd på Renewcell.

Som teknikföretag menar ABB att tekniker som elektrifiering och automation kan spela en viktig roll i omvandlingen av industrier och minskning av miljöpåverkan.

– Vi är glada att kunna stötta Renewcell på deras spännande resa mot en ökad cirkularitet inom modeindustrin – en ambition som helt följer våra egna satsningar att på ett systematiskt sätt förbättra cirkulariteten i ABB:s leveranskedja som en del av vår hållbarhetsstrategi 2030, säger Theodor Swedjemark, ABB:s globala kommunikations- och hållbarhetschef

Joachim Braun, chef för divisionen Process Industries på ABB, säger:

– I och med avtalet kan vi tillämpa våra djupa kunskaper inom massa och papper och våra projekterfarenheter för att hjälpa Renewcell att minska sina utsläpp och bevara resurser samt i slutändan förändra modebranschen till det bättre. Hittills har mindre än en procent av textilierna återvunnits eftersom tekniken att återvinna och skapa nya textilier tidigare inte existerat. Detta är en viktig utveckling för branschen och vi är stolta över att kunna tillämpa våra kvalitetskontrollprocesser på en hållbar moderörelse.

Processen för klädåtervinning påminner om den för massatorkning i och med att man bryter ned cellulosa i bomull och viskostyger för att återvinna den till nya råvaror. Likheterna med massatorkning innebär att Renewcell kan använda sig av den befintliga infrastrukturen, inklusive byggnader och försörjning och behandling av råvatten, avloppsvatten, tryckluft och elektricitet vid SCA-bruket. Detta innebär att man, tillsammans med ABB:s kunnande inom papper och automation, kan tillverka återvunna textilier som annars skulle ha gått till deponi eller förbränning.

ABB för med sig sin domänexpertis från massa- och pappersindustrin, till exempel specifik teknik för att styra massatorken – utrustning som tidigare användes för att torka rå trämassa till papper och förpackningar – och kunskaper om kvalitetskontroller som är specifika för den här processen. Kunden begärde att vikt- och fuktmätning skulle baseras på tester på en pilotmaskin.

Bland den ABB-teknik som installeras på den nya anläggningen finns det marknadsledande processtyrsystemet ABB Ability™ System 800xA som ger operatörerna bred översikt och noggrann styrning från kontrollrummet för att säkerställa att produktionen är så resurseffektiv som möjligt med reducerad materialförbrukning och minskat avfall. Dessutom minskar ABB:s drivsystem PMC800 den totala ägandekostnaden under automationslivscykeln och förbättrar energieffektiviteten i produktionen. ABB ska också tillhandahålla frekvensomriktare ACS880 och supereffektiva IE4-klassade motorer, en effektivitetsnivå som överskrider energieffektivitetsklass IE3 som krävs av EU. Genom att kombinera högeffektiva motorer med frekvensomriktare kan man ofta minska energiförbrukningen vid flödesreglerade massa- och papperstillämpningar med 30 procent eller mer.

ABB är engagerade i att hjälpa kunderna att minska sina utsläpp och bevara resurser. Förra året lanserade ABB sin Hållbarhetsstrategi 2030 som fokuserar på de områden där företaget kan göra störst påverkan – minska koldioxidutsläppen, bevara resurserna och främja sociala framsteg.

Missa inga nyheter, anmäl dig till nyhetsbrev