Adobe Stock 456534635

Bioplast påverkar biologiskt liv negativt

Även plast som tillverkas av rörsocker är miljöfarligt. Forskare vid Göteborgs universitet ser att abborrar ändrar sitt beteende när de exponeras för den så kallade bioplasten.

– De borde inte säljas in som ett miljövänligt alternativ till vanlig plast, säger säger Azora König Kardgar, forskare.

PL Amicroplastics 250 dpi

I försöket maldes mikroplast av sockerrörsplasten

PLA ner i fiskmat som sedan gavs till unga abborrar.

Bild: Azora König Kardgar

Traditionell plast som baseras på fossil olja har översvämmat jorden och det finns mikroplast i allt levande. Det har lett till en intensiv forskning efter alternativ som bryts ner snabbare i naturen. Biobaserade polymerer som har rörsocker som bas är ett sådant alternativ. Den allra vanligaste bioplasten är poly(L-lactide), PLA, som används i till exempel 3D-skrivare, textil, matförpackningar och engångsbestick.

PLA-plast förändrade abborrars beteende

Men även bioplast påverkar biologiskt liv negativt. Doktoranden Azora König Kardgar vid Göteborgs universitet har funnit att beteendet förändrades hos små abborrar som exponerades för bioplast i fiskmaten under sex månaders tid. De reagerade mycket kraftigare när de mötte artfränder än normalt. Dessutom fanns det tecken på minskad rörelse, ändrad förmåga att bilda stim och ändrad reaktion när en fara närmade sig.

– Det är väldigt sällan som det görs toxikologiska försök med analyser av djurens beteende. Det vanliga är att man tittar på de fysiologiska förändringarna. Vi ser att det är något i PLA-plasten som ger en förändring hos fisken, men vi kan inte se vad, säger Azora König Kardgar.

Eftersom denna forskning tittade på mikroplastpartiklar av PLA, testade forskarna även att mata abborrarna med partiklar av kaolin, en vit lera som används till porslin och som även används för att bestryka papper. Fisken som matades med kaolin uppvisade en del mindre förändringar i beteende, däremot påverkades det manliga könshormonet och en del andra genuttryck i fisken dämpades, som förmågan att hantera stress.

PLA inget miljövänligt alternativ

– Vi ser att PLA inte är ofarligt för fiskarna, så det borde inte säljas in som ett miljövänligt alternativ till vanlig plast. Det borde betraktas som vanlig plast, säger Azora König Kardgar.

Fiskarna matades under sex månader med mat som innehöll två procent PLA, vilket är ungefär den koncentration av vanlig, petrokemisk plast som använts vid tidigare studier. Även halten kaolin som matades till en annan grupp fiskar låg på två procent. Utöver det fanns också en kontrollgrupp med abborrar som matades med okontaminerad mat.

Läs vårt nyhetsbrev