Anders Gunnarsson

En innovation med lycklig knorr

Scans Hållbarhetsgrisen är ett bra exempel på en innovativ idé som resulterade i ett mer ansvarsfullt och hållbart producerat kött som man kan njuta av med gott samvete. Idén föddes vid ett samarbete mellan HKScan och Anders Gunnarsson på Halla gård i Västergötland.

Grisar ute i det fria

Hållbarhetsgrisen – en innovation med lycklig knorr där ansvar för natur och klimat går hand i hand med framåttänk och teknisk utveckling.

Anders driver en av Sveriges mest framstående gårdar när det gäller kretsloppstänk, minskad klimatpåverkan och djuromsorg utöver det vanliga.

- Tillsammans med Anders satte vi oss in på djupet i utmaningarna inom svensk grisproduktion när det gällde klimatpåverkan, djurvälfärd och resurseffektivitet. Och i samarbete med andra externa aktörer, till exempel RISE, utvecklade och implementerade vi sedan tillsammans en rad konkreta insatser på Halla gård. Resultatet blev Scans Hållbarhetsgrisen, som lanserades i butik 2020, berättar Per Dalborg, KAM och kategorichef på HKScan Sverige och projektledare för Hållbarhetsgrisen.

Hållbarhetsgrisen är en fläskköttsprodukt av hög kvalitet med god smak och lägre klimatpåverkan än andra motsvarande produkter på den svenska marknaden*.

- Responsen har varit mycket positiv, säger Per Dalborg, och det är tydligt att det finns en efterfrågan på kött som man kan äta med gott samvete, både för sin egen skull och för klimatet.

Genom att ta ett helhetsgrepp kring hållbarhetsaspekterna inom grisuppfödning och ta sig an utmaningar som klimatpåverkan, djurvälfärd och resurseffektivitet visar Scan en innovativ och progressiv inställning.

- Investeringar i forskning och utveckling för att ta fram nya metoder och tekniker är nödvändigt för en mer hållbar utveckling på lång sikt. Samarbeten och gemensamma projekt är fundamentala för att vi tillsammans ska kunna driva branschen framåt mot en mer hållbar produktion och konsumtion, säger Per Dalborg.

Halla gård - med visionen om ett slutet kretslopp

2020 invigdes de nya energieffektiva grisstallarna på Halla gård. Där har grisarna ljust och högt i tak och är utformade så att grisarna kan bo och leva ihop i stora grupper och röra sig fritt. Det finns golvvärme och även duschar för varma dagar. När som helst kan grisarna välja att gå ut till en anslutande hage, där de kan ströva omkring och böka och beta, så som grisar gärna gör.

Grisarnas foder odlas på jorden, bland annat åkerböna och lupin, vilket gör att man kan undvika importerad soja. Det handlar om blommande grödor som också bidrar till att främja den biologiska mångfalden. Gödseln från grisarna rötas i gårdens egna biogasanläggningar, vilket genererar tillräckligt med biogas för att förse gården med el och värme och det räcker även till grannarna. Resterna från biogasproduktionen blir näringsrik gödning till åkrarna på gården. Gårdens maskiner drivs i hög utsträckning med biobränsle.

- Hållbarhetsgrisens klimatpåverkan är lägre än det svenska genomsnittet för fläskkött och ligger i samma nivå som till exempel svensk kyckling*. Det är något vi verkligen är stolta över, säger Per Dalborg.

HKScan har en tydlig inriktning för sin verksamhet och vill även vara med och driva branschen framåt mot en mer hållbar framtid.

- Tillsammans med Anders Gunnarsson på Halla gård och gårdarna i vårt hållbarhetsprojekt Gårdsinitiativet, arbetar vi målmedvetet för att minska vårt gemensamma klimatavtryck och på så vis uppnå en mer hållbar svensk köttproduktion. Det är inte bara klimatet som vinner på detta, utan även vi som konsumenter och samhället i stort, säger Per Dalborg.

Fotnot:

* Läs mer om livscykelanalysen för Hållbarhetsgrisen här https://www.scan.se/vara-produkter/hallbarhetsgrisen/

Sammanfattning Scans Hållbarhetsgrisen:

- Scans Hållbarhetsgrisen är ett initiativ som syftar till att främja en mer hållbar grisuppfödning i kombination med djuromsorg utöver det vanliga.

- Djurvälfärd: Hållbarhetsgrisarnas livsmiljö går utöver svensk lagstiftning med möjlighet till att röra sig fritt i stallet och fri tillgång till utevistelse med möjlighet att böka och beta enligt sitt naturliga beteende.

- Hållbar foderproduktion: Grisarnas foder odlas på gården vilket minskar beroendet av importerad soja. Genom att odla proteinrika blommande grödor som åkerböna och lupin minskas miljöpåverkan och den biologiska mångfalden främjas.

- Klilmatpåverkan: Biogas från gårdens egen biogasanläggning används som energikälla vilket minskar användandet av fossila bränslen. Optimering av resursanvändningen på gården vilket leder till minskade utsläpp från produktionen.

- Transparens och spårbarhet: När man som konsument köper en Hållbarhetsgrisenprodukt vet man vilken gård grisen kommer ifrån och hur den är uppfödd samt dess påverkan på klimatet. Det ger möjlighet till ett medvetet val i butiken.

Scans Hållbarhetsgrisen är ett exempel på hur ett livsmedelsföretag kan ta ansvar för att främja hållbarhet och djurvälfärd utöver det vanliga inom sin produktion. Genom att sätta en hög standard och implementera innovativa lösningar strävar man efter en mer hållbar och ansvarsfull köttproduktion som tar hänsyn till både människa, djur och miljö.