Mangmiljonsatsning ska lyfta den svenska sjomatsproduktionen

Framtidens klimatsmarta mat

Om några år kommer andelen mat från hav och sjö att vara mycket högre andel av vår konsumtion än idag. Den nya satsningen ”Blå mat – Centrum för framtidens sjömat” satsar på att göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

Sjömat är näringsriktig och har en enorm potential att växa. Idag importeras 72 procent av all sjömat som äts i Sverige, och för odlad fisk är den siffran 90 procent.

– För att klara av hållbarhetsmålen så måste vi lyfta blicken och se havs- och sjömat som en mycket viktigare resurs än vad vi gör idag. Satsningen Blå mat sätter framtidens sjömat på bordet och ger ett tydligt signalvärde, säger Lillemor Lindberg, innovationsledare inom maritima näringar på Innovatum Science Park.

Med en finansiering på 48 miljoner från det statliga forskningsrådet Formas ska branschen försöka sig på att växa sig tio gånger större än idag. Andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas. Genom att forska på odling av fisk, skaldjur, alger och andra ätbara arter och hur vi bättre kan nyttja den viltfångade fisken ska expansionen bli möjlig.

– Forskningen har lyssnat på näringslivet och kommer att möta utmaningar inom sjömatsnäringen. Vi hoppas att resultaten av satsningen Blå Mat snabbare når såväl marknad som konsumenter och samtidigt bidrar till en mer hållbar livsmedelsproduktion, säger Lillemor Lindberg.

Nya råvaror, mer fördjupad kunskap om hur vi bäst kan utvinna alla nyttigheter som finns i sjömat, samt att få konsumenter upplysta om den blågröna näringens alla fördelar, är grundbulten i satsningen. Bakom centrumbildningen Blå mat står en nationell samling av forsknings-och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer samt ett fyrtiotal företag från hela landet.

– För oss som innovationsstödsaktör är det väldigt glädjande att se att så många sluter upp i en sådan här bred forsknings-och innovationssatsning, säger Lillemor Lindberg.

”För att klara av hållbarhetsmålen så måste vi lyfta blicken och se havs- och sjömat som en mycket viktigare resurs än vad vi gör idag.”

Lillemor Lindberg

Blå mat handlar också om att öka konsumenternas möjlighet att välja nyttig och svenskproducerad sjömat. För Anders Högberg, forskning-och strategisk partnerskapschef på Orkla, tycker centrumbildningen Blå mat passar som handen i handsken. Den blågröna näringen är en strategisk satsning sett ur ett Orkla-perspektiv.

– Vi ger oss in i detta med öppna ögon och öron, och ser både ett industriellt långsiktigt perspektiv och ett kortsiktigt branschperspektiv. Vi ser en trend där fler väljer att äta mer hållbart. Att äta mer växtbaserat är bra, men innovationstakten behöver öka och fler konsumenter behöver veta att även sjömat är ett hållbart, nyttigt och proteinrikt val som gör gott för både planet och kropp, säger Anders Högberg.

Satsningen sammanfaller med FN:s decennium för havsforskning för hållbar utveckling. Där lyfts en hållbar produktion av sjömat som ett sätt att öka matproduktionen i världen utan att ta ytterligare odlingsbar mark, vatten eller gödning i anspråk.

– Livsmedelssektorn står under ett hårt förändringstryck. Samtidigt som miljö- och klimatpåverkan måste minska, kräver en växande global befolkning mer mat. Om vi ska kunna nå hållbarhetsmålen så måste vi helt enkelt bli bättre på att utnyttja alla resurser, inklusive sjömaten mer, och ta fram nya produkter som hänför våra konsumenter . Det innebär att vi i Sverige måste ta en ledade plats inom forskning och utveckling, och med hjälp av Formas centrumbildningar har vi fått viktiga arenor att gå från kunskap till genomförande, säger Anders Högberg.

”BLUE FOOD - Centre for the seafood of the future”

  • Huvudsökande organisation: KTH, Stockholm
  • Kontaktperson: Fredrik Gröndahl
  • Totalt sökt budget: 48 000 000 kronor

Ingående parter: Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, RISE, Innovatum, IVL, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm med flera.

23012021 ben wicks thl1 SQ Cb PE unsplash

Bild: Ben Wicks/ Unsplash