Hanna 4

Bild: Lotta Görling

Hanna hittar jämviktspunkten hos Mälarhamnar

Hamnarna i Västerås och Köping har funnits i över 1000 år och utgör centrala knutpunkter för hållbar logistik och miljövänlig transport.

Genom att sträva efter en jämviktspunkt banar Mälarhamnar ny väg för en mer hållbar framtid.

– Att förvalta en hamn innebär ett ansvar gentemot både oss medarbetare och de som nyttjar hamnen som ett nav för sina transporter. Eftersom vi inte direkt kan styra dessa transportörer, strävar vi efter att vägleda dem mot en hållbar riktning, på samma sätt som många av våra kunder vägleder oss. Det är ett samspel, säger Hanna Odén, hållbarhets- och kvalitetschef vid Mälarhamnar AB.

Just sjöfarten ses som ett av de mest energieffektiva och kapacitetseffektiva transportsätten. En övergång från väg till sjötransporter bidrar inte bara till en förbättrad miljö, utan avlastar även vägar och järnvägar som idag är hårt belastade. Mälarprojektet med Södertälje sluss och kanal, farlederna samt anpassningen av hamnbassänger och hamnar för att kunna ta emot större fartyg, ger ökade möjligheter inom hållbara godstransporter.

– Sjöfarten ska ses som ett attraktivt alternativ till godstransporterna, men med den extra utmaningen att till skillnaden från andra transportslag får sjöfarten inte några subventioner som andra transportslag. Vi måste hela tiden sträva efter att vara kundernas bästa val med att erbjuda bästa pris, bästa service och bästa kvalitet. Och vara hållbara. På det sättet ser vi till att arbeta för en hållbar utveckling, säger Hanna.

I stället för att tala om framtidens utmaningar förespråkar hon att det bör benämnas som framtidens möjliggörare i stället. Att möjliggöra för sig själva och andra att lyckas med omställning.

– Vi står inför en spännande resa och det finns en stark vilja bland oss på Mälarhamnar att vara delaktiga och ta ansvar för vår verksamhet. Vi vet inte helt säkert vad som kommer att ske gällande framtidens bränsle och energislag, så vi måste vara beredda att anpassa oss till nya förutsättningar och nya lösningar. Och inte stirra oss blinda på enbart en lösning, tillägger Hanna.

Hon återkommer till begreppet jämviktspunkt för att betona vikten av att balansera olika aspekter av hållbarhet.

– Att beskriva hållbarhet som en jämviktspunkt, gör det tydligt för att visa på behovet av att harmonisera ekonomisk tillväxt, socialt ansvar och miljöhänsyn för att uppnå en hållbar verksamhet på alla plan. Genom att bryta ner detta ytterligare kan vi diskutera var jämviktspunkten befinner sig och vad som krävs för att balansera den.

Garfittivagg 990 kvm

Sveriges längsta graffitivägg 990 kvadratmeter fungerar som en levande konstlokal under ordnade former för tredje säsongen i år. Läs mer under Instagramkontot @990kvm

Bild: Lotta Görling

Säkerheten först

Varje dag hanterar hamnarna i Västerås och Köping mängder av last som ska lossas och lastas på fartyg, lastbilar och järnvägsvagnar. Men även lagra gods åt kunder inne på hamnområden. Genom att investera i utbildning och säkerhetskultur minimeras risken för olyckor och skapar en trygg arbetsmiljö. Fartygen som anländer till hamnen har bokat tid för lossning, men det händer ofta att något inträffar med fartygen så det gäller att vara snabba att anpassa sig tidsmässigt. Säkerhet är av högsta prioritet i hamnen och snart lanseras nu en egen app för säkerhet och utbildning i hamnen. Det utlystes en tävling bland medarbetarna vad appen skulle heta, och det vinnande bidraget blev Hamnkoll.

– I appen ser man enkelt vilka moment som man är utbildad för och kan utföra. I miljön kring en hamn råder hårda förhållanden, det är utomhusarbete i alla väder och vi hanterar stora maskiner och fartyg. Vi gör allt vi kan för att minska antalet olyckor, säger Hanna.

Även om det är verksamhet i två olika hamnar så är det en gemensam enhet, med möjlighet för personalen att flyttas mellan hamnar efter behov. Från och med i år kommer hamnen att ta tillbaka sin extrapersonal ”extringar” vid behov, tidigare hyrde de in extra personal via bemanningsföretag. Detta ser de som ett led i att ta det sociala ansvaret för hamnanställda.

Idag finns det nätverk och samarbete mellan hamnarna runtom i Sverige, men även utanför landet. Hanna medverkar i miljönätverk och har god kontakt med andra hamnar.

– Det är en förmån att få dela tankar och diskutera insjöhamnars utmaningar och möjligheter med andra, men framför allt så himla inspirerande, säger Hanna.

Inom en snar framtid hoppas Hanna och Mälarhamnar få se nya nätverk mellan andra aktörer än mellan hamnarna.

– Det går inte längre att tänka att ”vi klarar det här själva”. Hållbarhet kräver samarbete. Vi skulle gärna vara testbädd för till exempel Volvo och deras elektriska fordon i ett samarbetsprojekt, vi har rätt förutsättningar i våra hamnar. I början av året installerades tillsammans med Mälarenergi laddare för att de elektrifierade lastbilar som lämnar och hämtar gods i Västerås i anslutning till hamnen. Vi tittar just nu på att elektrifiera vår transportflotta, men vill inte stirra oss blinda på bara en lösning.

Andra samarbeten som Mälarhamnar är stolta över att de erbjuder praktikplatser för skolelever och studenter, som får ta del av allt en hamnplats kan erbjuda. Men även det nära samarbete med grannarna i området, som Mälarenergi och Lakeway Link.

– Mälarhamnar utgör en del av ett större ekosystem och bland allt som görs i storskalig utsträckning kan en liten insats, såsom att skapa insektshotell, verka trivial men det har ändå stor betydelse för den biologiska mångfalden. Trots att vi inte exakt vet vad framtidens lösningar kommer att vara, vill vi vara redo att ställa om och bidra, oavsett om det handlar om stora eller små insatser, säger Hanna.

För Hanna, som saknade tidigare erfarenhet av hamnarbete när hon anställdes, blev introduktionen en nyttig erfarenhet när hon fick ta del av arbetsmomenten ute i hamnen när hon började i höstas.

– Jag fick övningsköra kran. Jag skulle bara köra en sista gång, och det ska man ju aldrig göra. Skopan ville något annat och det slutade med en liten ”touch” på fartyget. Det blev en liten lärandepeng. Tur vi har kompetent personal som kör kranarna, så håller jag mig till det jag kan bättre, lovar Hanna.

Timmer liggande

Timmer som väntar på vidare färd ut i världen

Faktaruta

  • Hamnarna har funnits i Västerås och Köping i mer än 1000 år.
  • Mälarhamnar är Sveriges största insjöhamn
  • Inom en radie av 15 mil bor en tredjedel av Sveriges befolkning.
  • Inom en radie av 15 mil finns ca 260 000 företag.
  • Innan året är slut ska finnas ett klimatbokslut
  • 2023 omsatte Mälarhamnar drygt 161 miljoner kronor.
  • Under 2023 hanterades cirka 3 miljoner ton gods vilket motsvarar uppåt 200 000 lastbilstransporter.
  • 62 personer arbetar för Mälarhamnar, flest personer i Västerås

Missa inga nyheter, anmäl dig till nyhetsbrevet