Kaffe 3

IKEA testar nya metoder för ansvarsfullt producerat kaffe – med hela produktionskedjan på plats i Etiopen

IKEA har inlett ett samarbete med Gora Coffee i Etiopien för att producera ett nytt kaffe som ska testas i utvalda restauranger och bistros. Kaffet odlas, rostas och paketeras på plats för att se till att vinsten behålls inom landet.

Tillsammans med nya sociala partners testar IKEA nya sätt att ansvarsfullt producera kaffe som är bättre för alla inblandade i produktionskedjan samtidigt som IKEA skapar lokala arbetstillfällen för de som behöver det mest. Samarbetet görs inom ramen för IKEA Social Entrepreneurship. Kaffet serveras just nu under H22 City Expo i Helsingborg och ska även testas i IKEAs cityvaruhus som öppnar i Stockholm i sommar.

– Samarbetet med Gora Coffee ger IKEA möjligheten att skapa bättre försörjning för de som behöver det mest. Att köpa direkt från leverantörer som dessa där hela produktionen hålls inom ursprungslandet är ett bra exempel på hur vi tillsammans skapar hållbar positiv förändring, säger Helene von Reis, business area manager på IKEA Food.

IKEAs partner Gora Coffee odlar, rostar och paketerar sitt ekologiska kaffe helt lokalt och behåller därför vinsten i landet. Tvärtemot normen i branschen där rostning och paketering ofta görs av västerländska företag långt ifrån länderna där kaffet odlats.

Tack vare samarbetet med IKEA kan Gora Coffee jobba för ett mer hållbart, ekologiskt och giftfritt odlande samt investera en del av sin vinst tillbaka till civilsamhället i Etiopien. För att till exempel bygga skolor eller vägar.

– IKEA har ett långsiktigt åtagande att producera mer hållbart kaffe där försörjningen förbättras för tusentals småskaliga jordbrukare och deras familjer, säger Helene von Reis.

Under första året är tanken att kaffet kommer att levereras från 1200 odlare och finnas på utvalda restauranger och bistros i Sverige.

Kaffe 2

Gora Coffee

Gora Coffee ägs av Moyee Ethiopia och är ett socialt företag i Etiopien och en innovatör inom kaffeindustrin. De har förändrat och förbättrat kaffets värdekedja för att göra den mer rättvis och jämlik, och rostar och paketerar sitt kaffe lokalt. Det betyder att de kan betala odlarna mer, och investera i lokala samhällen och miljömässig hållbarhet.

Kaffet är ekologiskt och odlarna handplockar frukterna, undviker gifter och konstgödsel och har UTZ/Rain Forest Alliance-certifikat. Genom utbildningar som Gora Coffee erbjuder lär sig odlarna om regenerativt jordbruk, vattenåterställning, samt bevarande av skog och jord. Detta sätt att odla på förebygger avskogning och bibehåller biologiskt mångfald.

IKEA Social Entrepreneurship

Idag samarbetar IKEA med 11 sociala företag runtom i världen, som producerar heminredning och matprodukter. Vi stöttar också socialt företagande genom mentorprogram och investeringar. Vårt sociala företagande inom heminredning inkluderar över 4260 medarbetare, med 2800 producerade produkter för IKEA. Det sociala företagandet genererar också inkomster för 31530 småskaliga lantbrukare, med 3500 av dem involverade i produktion för IKEA. Totalt genererar arbetet vi gör en positiv social påverkan för över 170000 familjemedlemmar. Förra året sålde IKEA över 770000 produkter, en ökning med 46 procent från föregående år. Vi fortsätter att skala upp med målet att skapa många fler arbetstillfällen för de människor som behöver det mest.

K Affe 1